Fagersta kommun

Fagersta kommuns resultat klart!

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 11:32 CET

År 2009 har varit ett tufft år för Fagersta kommun pga finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen. Trots detta klarar kommunen ett positivt resultat på 13,6 Mkr.

Överskottet beror till relativt stor del på beslutet att inte anslå 11 Mkr till byggandet av en Event Arena i Fagersta. Skatteintäkterna blev med anledning av lågkonjunkturen drygt 6 Mkr lägre än budgeterat. Lägre arbetsgivaravgifter bl a pga lägre sjukskringstal ger ca 8 Mkr i överskott och de finansiella intäkterna blev ca 7 Mkr bättre än beräknat.

Vad gäller verksamheterna gör Socialnämnden ett överskott på 2,7 Mkr och Utbildnings- och fritidsnämnden ett underskott på 1,9 Mkr. Även NVU gör underskott och Fagerstas andel uppgår till 3,0 Mkr.

- Vi klarar ett förhållandevis gott ekonomiskt resultat och särskilt anmärkningsvärt i positiv riktning är Socialnämndens överskott detta svåra år. Särskilt viktigt då man trots enträget arbete på utbildningssidan inte klarar att hålla sina budgetar, säger kommunalrådet Stig Henriksson.

Claes Becker
Ekonomichef
0223-441 26