Fagersta kommun

Fagersta och Karleby-Kokkola utbyter erfarenheter

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 16:53 CET

Fagersta kommun och framförallt socialförvaltning gästas idag av representanter från Karleby-Kokkola kommun i Finland.

Det mer finskspråkiga Kokkola har nyligen slagits ihop med det mer svensktalande Kronoby, a v invånarna är 84 procent finskspråkiga och 14 procent svenskspråkiga och knappt 2 % har något annat modersmål, därför är det av särskilt intresse för hur vi i Fagersta hanterar detta med språkfrågan.

De besökande från Karleby-Kokkola är Antti Isotalus, stadsdirektör, Roy Sabel, social- och hälsovårdsnämndens ordförande, Aija Ström, servicedirektör äldreomsorgen, Jussi Salminen, social- och hälsodirektör samt Seppo Mattila, servicedirektör social- och handikapp som tillsammans med bland andra Teemu Sulin, socialnämndens ordförande och Christina Kaloinen, socialförvaltningschef utbyter erfarenheter. De besöker också Solliden, stödboendet samt avdelningen Försörjning & arbete. Fagersta Finska Förening har ordnat med lunchen.

Karleby-Kokkola har 45 644 invånare och är beläget mitt i Finland vid Bottenvikens kust, ungefär på samma breddgrad som Umeå.

Staden grundades 1620 av Sveriges konung Gustav II Adolf och har under några årtionden ändrats från industristad till en stad med allt mera handel och service samt utbildning och forskning.

De mest betydande branscherna är den kemiska industrin, metall- och verkstadsindustrin, båtindustrin samt IT-branschen. Staden är även ett viktigt centrum för jordbruksproduktionen. Både antalet mjölkkreatur och mjölkinkomsterna visar att Karleby-Kokkola är den största mjölksocknen i hela landet. Det faktum att staden är tvåspråkig är en rikedom, och detta har bidragit till att främja stadens och näringslivets internationalisering.

Text och bilder: Merja Hellstrand