Fagersta kommun

Fagerstas taltidning

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 09:19 CET

Lättillgängligt nyhetsforum för synskadade och läshandikappade i Fagersta kommun. Veckans nyheter på kassett hemskickat till brevlådan varje vecka!

Fagersta kommuns taltidning är en viktig informationskanal för i första hand alla synskadade i kommunen men tillgänglig även för andra grupper av läshandikappade som äldre, dyslektiker, afatiker, funktionshindrade mm. Den ges ut på kassett och distribueras en gång i veckan direkt hem till prenumeranten. Prenumerationen är helt kostnadsfri och finansierad av landstinget och Fagersta kommun i samverkan.

Ur redaktionell synvinkel är taltidningen närmast jämförbar med vilken annan dagspresstidning som helst med den skillnaden att innehållet bär den synskadades referenser och återges i inläst form. Den är uppbyggd runt regionala och lokala nyhetsblock, reportage och intervjuer med politiker, beslutsfattare och alldeles vanliga, spännande och intressanta människor från trakten. Tidningen har naturligtvis ett extra stort fokus på allt som händer och sker i den egna kommunen och på hemorten.

Taltidningen speglar den samhällsutveckling som berör oss alla samtidigt som den dyker litet extra djupt i frågor av specifikt intresse för synskadade och läshandikappade. Stor vikt läggs vid förändringar i stadsbild och infrastruktur samt inom områden som sjukvård, -teknik, -ekonomi och kultur.

Taltidningen fördjupar, förklarar och inspirerar. Håller spänningen vid liv genom att belysa livets många olika sidor men inte minst dess glädjeämnen och möjligheter. Den är också en mötesplats för människor med olika livsöden och erfarenheter bakom sig. Och den ger utrymme för sådant som är viktigt i livet inlevelse, reflektion och eftertanke, realism, drömmar, drama, litteratur och underhållning.

Arosstudion i Västerås är centrum för taltidningsutgivningen i Västmanlands län. Här produceras ett stort antal taltidningar med kommunal anknytning varje vecka. Genom aktiva redaktionella insatser och en beskrivande journalistik speglas den politiska debatten och händelseutvecklingen i länet.

Den som vill veta mer om Fagersta kommuns taltidning eller om länets taltidningar i största allmänhet, prenumerationsmöjligheter och annat är välkommen att ta kontakt med Arosstudion i Västerås, 021-39 46 36.

Kent Söder Arosstudion i Västerås