Ramoa

Fairtradefika i Äventyrbyn

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 10:29 CEST

Torsdagen den 18 oktober erbjuder Café Mangelboden Fairtradefika i Äventyrsbyn. All är välkomna att fika gratis på produkter som är Fairtrademärkta. Ramoa har erhållit 4 stjärnor i Kvalitets- och hålbarhetsmärkningen Hållbar besöksnäring. Som ett led i att stärka vår delaktighet medverkar vi i Fairtradechallage.

  • Fairtrade challange är en utmaning som skapats av Fairtrad Sverige. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

När du som konsument väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på.

Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna.

Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.

För mer information se

www.hallbarbesoksnaring.se

www.fairtrade.se

För frågor kontakta Ramoa - Ramkvilla Outdoor Activity

Jan Evanson, VD, jan.evanson@ramoa.se  070-5758220

www.ramoa.se

Ramoa - Ramkvilla Outdoor Activity grundades 2005 och erbjuder upplevelser i Äventyrsbyn i Ramkvilla,  mitt i Småland. Under 2012 har Ramoa tilldelats 4 stjärnor i kvalitetssäkrinssystemet Hållbar besöksnäring.

I Äventyrsbyn finns Torparstugor och en Jättekåta för övernattning, Café Mangelboden - Sveriges minsta café, uthyrning av kajaker, cyklar, båtar och en fotbollsgolfbana. Bland aktivitetsutbudet kan nämnas Human Table Football, Äventyrsorientering, Torparkampen, Femkamp, Vildmarksspa mm.