Nättidningen Payback / Payback Sverige

Fakta, nyanser och besinning kring Bastards MC:s Piteåetablering! Replik till Piteå-tidningen!

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2012 16:33 CEST

Trinity MC, Piteå blev för en kort tid sedan en del i Bastards MC och bildade ett nytt chapter i Piteå. Ingen konstigt med det. Men nu försöker media, polis och Lasse Wierup i ohelig och sedvanlig allians att misstänkliggöra klubben utan någon som helst konkret anledning.

Se: http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/senaste_nytt/artikel.aspx?ArticleId=7051378 

Om uppgående i annan bikerklubb

Då debatten kring artikeln skenar iväg så vill vi härmed hänvisa till direkta fakta kring olika delar för att få nyans och besinning i ärendet.

Ulf Kristiansson, Sveriges mest erfarne och kunniga journalist i bikerklubbsärenden uttalade tidigare när en annan klubb gick upp i en större:

Tyckte man att de var fähundar tidigare, så är de antagligen fortfarande fähundar. Begick medlemmar i den lokala mc-klubben brott, så gör de nog det även sedan de fått ett nytt ryggmärke. Och de som inte begick brott tidigare kommer sannolikt inte att göra det bara för att de bytt ryggmärke. Så enkelt är det.

Och något har jag lärt mig. Bland annat att inte skapa rädsla i onödan, att göra mc-gängen farligare än de är. Det som nu hänt i Umeå har sannolikt ingen praktisk betydelse för vanligt folk, men är en stor grej för mc-gänget. De är nu del i en internationell gemenskap och har fått högre status i bikerkulturen.

Den lokala klubben har bytt namn och polisen vet exakt vilka dess medlemmar är.

Svårare än så är det faktiskt inte.

Om västar, chapters och funktionsbeteckningar

När det gäller artikelns uttalanden om chapters, president och västar vill vi hänvisa till Paybacks artikel om polisens egna mc-klubbar som har exakt samma märken och attribut i form av just västar och ryggmärken, president och andra funktionsbeteckningar samt chapters över hela världen. Vari skulle skillnaden ligga om det som är artikeln låter påskina är märken, västar och gradbeteckningar som gör en bikerklubb suspekt? Är inte polisklubbarna då i exakt samma utsträckning suspekta, eller?

Se: http://www.payback.name/?p=6949

Kring de allt värre kommentarerna kring mc-kriminalitetens omfattning överhuvudtaget hänvisar vi till Brottsförebyggande Rådets uttalande i Brå-rapporten 2008:22: “även om samtliga personer i den kriminella mc-miljön
skulle hamna i fängelse torde det inte nämnvärt påverka organiserad brottslighet i Sverige”.

Det kan väl även härvid vara på plats att hänvisa till polisens konkreta bevis för mc-klubbars kriminalitet. Ur artikeln framgår att polisen anser bikerklubbarna vara kriminella organisationer på grund av att uttrycket “kriminella mc-gäng” är allmänt språkbruk, valt att kalla, sorterar in under samt att uttrycket är vedertaget begrepp. I dessa fyra uttalanden ryms polisväsendets hela bevisframställning rörande att bikerklubbarna är kriminella organisationer…

Se: http://www.payback.name/?p=5511

När det slutligen avser den totala kriminaliteten inom biker miljön vill vi hänvisa till forskning och fakta i ärendet vilket Brå ett flertal gånger redovisat. I detta sammanhang är det mest adekvata uttalandet följande som återfinns i Brå-rapporten 2008:22, sidan 72  :“även om samtliga personer i den kriminella mc-miljön skulle hamna i fängelse torde det inte nämnvärt påverka organiserad brottslighet i Sverige”.

Se: http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180006189/2008_22_projekt_mot_organiserad_brottslighet.pdf

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name