Polismyndigheten i Stockholms län

Fakta och bakgrund om Polisens nya arbetstidsavtal

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 14:26 CEST

Från och med den första oktober 2008 börjar ett nytt arbetstidsavtal att gälla vid landets alla polismyndigheter. Av olika skäl har införandet av arbetstidsavtalet i Stockholms län fått stor uppmärksamhet.

För att öka förståelsen för vad som sker ges här bakgrund och fakta kring främst
arbetstidsavtalet.  Arbetstidsavtalet är en av tre delar i ett större paket. Paketet innehåller följande:

• Avsättningar till en pensionsfond för varje enskild polis. Avsättningen görs varje månad och motsvarar 4,6 procent av lönen. Syftet är att poliserna ska ha möjlighet att gå tidigare i pension, ett gammalt fackligt krav.

• Lönerna. De regleras i ett treårigt avtal. Den första oktober 2008, då revisionstillfället omfattar två år, kommer lönerna genomsnittligt att öka med minst 7,5 procent. Tillsammans med pensionsavsättningarna blir det ökningar med 11-12 procent.

• Förändringar av arbetstiderna. Landets poliser får längre arbetstider för att finansiera bättre pensioner. Ett annat syfte är att samma regler och ersättningar ska gälla för alla poliser i samband med att poliser från olika polismyndigheter samverkar vid till exempel nationella kommenderingar.

Hela paketet, som måste ses som en helhet, är framförhandlat på nationell nivå mellan Polisförbundet centralt och Rikspolisstyrelsen och är reglerat i kollektivavtal.
Att bestämmelserna är reglerade i kollektivavtal innebär att de är tvingande, såväl för arbetsgivaren vid Polisen i Stockholms län, som för det lokala Polisförbundet. Vad betyder förändringarna för den enskildes arbetstider? Det enkla svaret är att det innebär längre arbetstider för den enskilde, men inte så stora försämringar som ibland hävdats.

• Skiftesarbetande som period- eller veckoplanerar (arbetar veckoslut, nätter eller helgdagar): Maximalt 38 timmar och 37 minuter i genomsnitt per vecka.
• Skiftesarbetande med "klassisk treskiftslista": Ca 35 timmar och 15 minuter i
genomsnitt per vecka
• Skiftesarbetarna som kollektiv: Ca 36-38 timmars genomsnittlig veckoarbetstid.
• Den som arbetar vanlig dagtid: Arbetstiden förlängs med cirka 15 minuter per vecka

Dessa tider gäller genomsnitt utslaget på ett helt år. Det blir längre tider under perioder med få eller inga helgdagar, och kortare tider under perioder med många helgdagar. Genomsnittligt innebär det att den skiftesarbetande kan få sin arbetsvecka förlängd med 1-2 timme, men det varierar mellan olika individer.

Det nya arbetstidsavtalet överensstämmer med EG:s arbetstidsdirektiv, som Sverige är tvingat att följa. Avtalet innehåller huvudregler om bland annat att arbetspassen inte ska vara längre än 7-9 timmar och att den anställde ska få minst 11 timmars vila mellan arbetspassen.

Dessa regler är utformade utifrån forskning om samband mellan arbetstider och hälsa. De har också stöd i den svenska arbetsmiljölagstiftningen.
Den sammanlagda effekten - av något längre arbetstid, kortare arbetspass och längre vila mellan passen - blir att antalet fridagar på ett år blir färre.
Arbetsgivaren/polismyndigheten har tagit initiativ till att tillsammans med den fackliga organisationen borra djupare i dessa frågor. Det finns utrymme i avtalet att i någon utsträckning frångå huvudreglerna om det är bra för verksamheten, eller om arbetsmiljöskäl talar för detta.

I detta beredningsarbete ska man bland annat se om det finns skäl till att i några fall tillåta 10 timmars arbetspass och/eller kortare viloperiod än 11 timmar. Länspolismästaren har förklarat att detta arbete ska föras i en positiv anda.
Också några andra frågor kommer att prövas i detta särskilda beredningsarbete. Det gäller till exempel frågan om rast eller måltidsuppehåll. Måltidsuppehåll innebär att man äter under arbetstid men måste vara beredd att bryta direkt om arbetet kräver det. Rast innebär att man äter utanför arbetstiden.
Förutom beredningsarbetet om arbetstiderna återstår förhandlingarna om lönerna. De har kommit så långt att arbetsgivaren är beredd att acceptera löneökningar för den aktuella tvåårsperioden med 7,5 procent. Arbetsgivaren har också förklarat sig villig till en satsning på dem - skiftesarbetarna- som får störst utökning av sin arbetstid. Men Polisförbundet i Stockholms län har lämnat förhandlingarna, och det är oklart när förhandlingarna startar igen.

Poliserna i Stockholms län har de högsta lönerna i Polissverige. Den skillnaden kommer att öka efter denna avtalsperiod. Det beror på att de tidigare haft mer förmånliga arbetstidsregler än övriga landet, och får därmed större försämringar när gemensamma regler ska gälla nationellt.

Som en kompensation för detta får man högre lönelyft än poliser i övriga landet.

Ytterligare upplysningar: Förhandlingschef Magnus Lundström 0705-49 89 50


Andreas Fahlén
Pressekreterare
Polismyndigheten i Stockholms län
Telefon: 08-401 00 28
Mobil: 0703-777 691
Telefax: 08-401 00 19
E-post: andreas.fahlen@polisen.se