Greatlife Group AB

Fakta och myter om Vitamin B12

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2012 20:14 CEST

Vitamin B12 bildas av bakterier som syntetiserar vitaminet via enzymer. Djur som äter dessa bakterier får i sig både B12-bildande bakterier och det färdiga vitaminet B12, och när vi människor sedan äter av djurens kött, så får vi i oss B12 den vägen. När B12 kommer via vårt köttintag, så är det bundet till en peptid (proteinmolekyl) som sedan spjälkas med hjälp av proteasenzymer och saltsyra i magsäcken.

Intressanta aspekter vid vitamin B12-brist kan alltså vara brist på enzymer, brist på saltsyra till följd av stress eller intag av läkemedel o.s.v. Om vi har tillräckligt med enzymer och saltsyra för god spjälkning, så avlägsnas peptiden och Vitamin B12 binder istället till ett glykoprotein som kallas R Protein (haptocorrin eller transkobalamin-1). Magsäcken producerar samtidigt en faktor som kallas Intrinsic Factor (IF).

Bukspottkörteln producerar proteasenzymer som vid den mer basiska delen av övre tunntarmen avlägsnar R Protein från Vitamin B12. Nu binds istället vitamin B12 till instrinsic factor som ser till att vitamin B12 kan tas upp i slutet av tunntarmen där cellerna har receptorer för just IF-B12-komplexet. I tunntarmscellerna binder Vitamin B12 till ett annat protein som kallas transkobalamin 2 (TC2) som transporterar Vitamin B12 till alla celler i kroppen.

Alla kroppens celler har receptorer för TC2 eftersom vitamin B12 ingår i cellmetabolismen i alla celler bland annat. Med andra ord behöver man inte bara tillräckligt med saltsyra i magsäcken utan även en välfungerande bukspottkörtel för att kunna ta upp vitamin B12. Om IF eller om R Protein saknas reduceras upptaget avsevärt som då uppgår till max 1-3 % av intagen mängd vitamin B12.

Tidiga tecken på B12-brist kan vara:

Ovanlig trötthet, nedsatt aptit, upphörande av menstruation, kittlande känsla i händer och fötter, mild depression, feber, ofta förekommande övre luftvägsinfektioner, besvär med slemhinnorna, tungsveda, öronsus, blödningar i tandköttet eller sprickor i mungiporna.

På sikt kan vitamin B12 brist leda till:

 • Alzheimers, minnesförlust
 • Multipel Skleros och andra neurologiska sjukdomar
 • Mentala besvär som depression, oro, bipolära besvär, psykoser
 • Hjärtkärlbesvär
 • Inlärningsbesvär
 • Autismrelaterade sjukdomar
 • Autoimmuna sjukdomar
 • Infertilitet
 • Trötthet och koncentrationsproblem
 • Svaghet och yrsel
 • Nervskador
 • Aptitlöshet, illamående och diarré

Brist på vitamin B12 kan bero på:

 • För lite saltsyra i magen (låg IF)
 • För lite proteinspjälkande enzymer vilka spjälkar den peptider som är bunden till vitamin B12
 • Bukspottkörtelinflammation som reducerar fritt kalcium i slutet av tunntarmen (även medicinen metformin som binder fritt kalcium i tunntarmen)
 • Kalciumbrist (Man ska dock inte ta isolerat kalciumkarbonat utan riktigt 100 % whole food kalcium eftersom isolerat kalciumkarbonat måste omvandlas till kalciumklorid i magsäcken. Magsyra som används för den omvandlingen hindrar upptaget av vitamin B12. Kalcium ska därför vara 100 % whole food)
 • Inflammationer i magtarmkanalen (Ulcerös Kolit, IBS, Crohns, Gluten)
 • Alkohol
 • Megadoser av C-vitamin som kan skada vitamin B12 och IF.
 • Protonpumpshämmare (mediciner som reducerar magsyra i magsäcken ex Losec, Nexium)
 • Exponering för kväveoxid
 • Bandmaskar
 • Besvär med sköldkörteln
 • Intag av livsmedel med pseudovitamin B12 (inaktiva analoger av vitamin B12)

Fakta och myter om B12
http://www.greatlife.se/artiklar-och-fakta/fakta-myter-vitamin-B12/

Greatlife Group distribuerar kosttillskott av absolut högsta kvalitet, bland annat Innate Response, 100 % whole food raw-food kosttillskott. Greatlife Group äger även en webshop, www.greatlife.se, riktad mot slutkonsument samt en återförsäljarwebshop: www.pharmanovum.com. 

Greatlife Group lever efter följande devis ”Antingen det bästa eller inget alls” och företagets nisch är just de absolut mest högkvalitativa kosttillskotten som finns på marknaden.