Linköpings kommun

Fakta om flygklustret i Linköping

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 13:12 CET

Linköpings är Sveriges flyghuvudstad. Mycket handlar om Saab, men också om ett 60-tal andra högteknologiska företag som är relaterade till flyg eller avknoppningar från flygindustrin. Historien handlar om en flygande baron, en järnvägsverkstad som började tillverka flygplan och ett universitet som har sina rötter i flygindustrin.

Läs mer om historien och det nutida flygklustret på Flyghuvudstadens hemsida. Se länk intill.

Baron Carl Cederström startar i augusti 1912 en flygskola på Malmen i Linköping. ASJ grundar den 4 september 1930 en flygplansavdelning i Linköping, AB Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning, ASJA. 1939 köper Saab ASJA. 1940 byggs Saabs första egna konstruktion, Saab 1917.

Under efterkrigstiden tar utvecklingen och produktionen fart i Linköping. Behovet av arbetskraft och kunnande är stort. Saab börjar bygga egna datorer. Efterfrågan på ingenjörer leder till att först en högskola etableras i Linköping, som 1975 blir universitet. Efterhand knoppas kunskapsintensiva företag av från universitetet och Saab.

Linköping har idag hundratals kunskapsintensiva företag. En kartläggning av flygklustret i Linköping visar att ett 60-tal företag med cirka 18 000 anställda är relaterade till flyg. 4 500 av dem arbetar på Saab. Idag finns företag som till exempel utvecklar och tillverkar obemannade farkoster och rymdteknik. Mjärdevi Science Park har 260 företag med cirka 6 000 anställda. Profilområden är mobilt bredband, fordonssäkerhet, bildbehandling och visualisering.

Linköping har under samma tid vuxit från en liten stad till en stor stad med 150 000 invånare och är landets femte kommun.

Läs mer om historien och det nutida flygklustret på Flyghuvudstadens hemsida. Se länk intill.


_______________________________________________________________________________

Linköping har 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.