ÄPPELRIKET

Fakta om förbjudet bekämpningsmedel

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 09:30 CET

Idag har det kommit nyheter om att Svensk frukt kan innehålla bekämpningsmedel som ej är tillåtet.
Men om man ser till fakta i fallet så är det en storm i ett vatten glas. Som tyvärr skadar vårt ansende.

Fakta:

Topsin som medlet heter omregistrerades till säsongen 2007 från att ha varit tillåtet för användning i Svensk fruktodling till att förbjudas.

Hade man medel kvar fick detta användas, denna regel gällde 2007och 2008

För 2009 rekommenderade Jordbruksverket i sin information till odlarna samma användning som 2008, hade man gamla förpackningar av Topsin kvar fick man använda dessa.

Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket hade samtigit tagit bort denna regel om gamla
förpackningar och förbjudet all användning av medlet i fruktodling 2009 men inte informerat odlingen.

Eftersom odlarna handlat i godtro och arbetat efter den rekommendation som jordbruksverket skickat ut så har man beslutat att skjuta på förbudet för preparatet och från och med 2009-11-29 är det helt förbjudet att användas i svensk fruktodling.

Preparatet används i de flesta Europeiska länder och inga förbud föreligger.

Samtliga prover som tagits av livsmedlesverket i år har varit under de gränsvärden som finns för preparatet.

Den statistik som finns visar för åren under 2000-talet visar mycket bra resultat vad gäller resthalter i Svensk frukt.

Hälsningar
Lars-Olof Börjesson
Äppelriket Östelen
Tel 0414 414151
lars-olof@appelriket.se

www.appelriket.se gå gärna in på vår webtidning också, nytt nummer ute. www.gottochnara.se/nr5/