Båtfolket

Fakta sänker sjöfyllerilagen! Ny 40 sidig Vitbok i ärendet.

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2013 21:11 CET

Nu stundar det fjärde året med en onödig och mästrande lag!

Med 2010 års sjöpromillelag kriminaliseras båtförare med så låga alkoholnivåer att det inte har relevans för sjösäkerheten. Lagen har krånglat till det för båt- och skärgårdsfolk och medfört att delar av våra öppna fjärdar blivit stora kontrollstationer. Även om vi befinner oss i välkända vatten, marginalerna stora, flytvästarna på, kustskepparexamen avklarad är det inte längre vårt omdöme som gäller. Ja, vi anses inte ens kapabla att kunna hålla reda på två olika promillenivåer beroende på om vi navigerar en båt på havet eller kör en bil på landsvägen. Därför bildades 2011 aktionsgruppen båtfolket (www.båtfolket.se)

Idag släpper Båtfolket.se en ny upplaga av vår vitbok om den nya sjöfylleriregeln om 0.2 promille på sjön. Det är en 43 sidig faktaspäckad uppgörelse med en lag som tillkommit helt i onödan och som upplevs som mästrande av oss båtfarare. Eftersom det inte innan lagen rådde någon identifierbar risk att framföra båtar vid låga promillehalter går det aldrig att påvisa att lagen har verkan. Det hindrar dock inte Transportstyrelsen att säga ”det går inte att utesluta att lagen har effekt”. Det hindrar inte heller Kustbevakningen att varje år anföra antalet haffade som ett mått på att lagen har effekt på sjösäkerheten. Sådana osakliga argument gagnar ingen. Däremot går det att bevisa att lagen påverkat intresset för båtliv negativt. Fakta finns i vitboken.

Det har aldrig varit tillåtet att supa på sjön. Båtfolkets uppfattning är att det aldrig ska bli det heller. Men, det har gått upp för alltfler hur missriktad lagen är. Det går inte att jämföra sjöliv med biltrafik – en ståndpunkt som också HD noterat. Straffsatserna och straffskalorna blir därför felaktiga. Ett antal verkliga fall visar att lagen är rättsosäker i tillämpningen och att den inverkat menligt på folks levnadsvanor – det finns inga alternativa att välja. Till detta kan läggas kostnader för rättsystem och övervakande myndigheter. Fakta finns i vitboken.

Debatten kring denna lag har under 2012 övergått från ett emellanåt hetsigt läge med polariserade åsiktsläger till en mer saklig och resonerande ton. Det är bra. Det är också glädjande för oss och båtlivet att våra stora båtorganisationer som Svenska Båtunionen och Svenska Kryssarklubben nu gör skarpa uttalanden om att sjöfyllerilagen omgående måste ges en översyn och justeras. Vi är många berörda båtägare som väntar på att politikerna ska träda fram, ta sitt ansvar och korrigera en populistisk lag som blev fel. Detta är ett tvärpolitiskt ärende. Släpp på prestigen i alliansen, gör upp med oppositionen om en översyn!

I vår vitbok finns fakta runt lagen, forskning och statistik runt alkohol och båtolyckor, referenser till omvärlden och mycket mer. Därtill konkreta underbyggda förslag till en förändring.

Läs vår vitbok!


Den ideella aktionsgruppen Båtfolket är en grupp sjöfarare som anser att samhällets resurser ska användas där de behövs, att lagar ska stiftas på saklig grund, uppfylla fundamentala krav på rättssäkerhet samt inte i onödan detaljreglera och moralisera över hur vi medborgare lever våra liv.www.båtfolket.se 

För mer information kontakta talespersoner för Båtfolket:

Jim Huzell, båtentusiast och affärskonsult. 0705-100 860. jimhuzell@gmail.com

Ulf Hallström, F.d Sjöfartsverket och ansvarig för sjöräddningen i Sverige. 0760-504 339. ulf.hallstrom2@comhem.se 

Sven Spiegelberg, skärgårdsbo och entreprenör. 0707-471850. sven@spiegelberg.se