Propia

Faktiska beteendeförändringar på bekostnad av fem minuters Facebookande

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 15:46 CEST

Excellent Mornings har nu blivit ett återkommande koncept som fortsatt lockar många besökare. Ett trettiotal nyfikna lyssnare träffades på torsdagen den 22 maj på Propias kontor i Norrköping för att lyssna till John Airaksinen, VD på Psykologifabriken. Psykologifabriken är ledande inom att kombinera forskning och utveckling inom områdena psykologi och modern teknik. Deras lösning bygger på att återkommande förstärka önskat beteende genom att utstuderat använda belöningsmekanismer som kan jämföras med logiken ifrån en enarmad bandit.

Som sig börs tidigt på morgonen så samlades vi gemensamt för att värma upp med en kopp kaffe, lite juice och en frukostmacka. Allt eftersom gästerna strömmade in så steg sorlet i lokalen och många intressanta möten skapades. – Jag tycker det är mycket roligt att så många tar sig tiden att dyka upp och diskutera relevanta managementfrågor, säger Lars-Göran Gustafsson, VD på Propia. – Erfarenheter byts i jakten på idéer och uppslag för att lösa knutar i deras egna organisationer. Vi tror att detta nätverkande är ett modernt inslag på framtidens problemlösning!

Efter att Lars-Göran hälsat alla gäster välkomna så började John Airaksinen sin presentation. Den inleddes på spåret att vi idag lägger ganska mycket av vår vardag på appar i SmartPhonen. SmartPhone appar så som Blocket, Hemnet och Facebook skapar för många nästan ett beroende av att ständigt vara uppkopplad och att vara uppdaterad i nyhetsflödet. John menar på att detta slentrianmässiga tidsslöseri kan användas till bättre ändamål. Men för att beteendet verkligen ska förändras så krävs det förstärkande mekanismer för att motivera till det nya handlandet.

Att skapa ett djupt engagemang ute i linjen för de nya förändring som står stundande är inte alltid en trivial åtgärd när de kommer påtryckta top-down. Just vad individen får ut ifrån att genomföra en handling är enligt John en starkt bidragande faktor till att få till förändringar. Dessa konsekvenser behöver inte nödvändigtvis vara monetära belöningar, utan bara att man mår bättre av att vara delaktig i förändringen kan skapa stort momentum.

Det är här de tekniska lösningarna kommer in. En SmartPhone app kan bli det verktyg där positiva förstärkning distribueras igen. Genom att använda välavvägd återkoppling i appar som styrs till att ge kontinuerlig och direkt stimulans, men även spontant och överraskande återkoppling. Som en enarmad bandit måste man uppleva att man har möjligheten att vinna storvinsten genom att förändra sitt beteende.

Under presentationen så diskuterades appar så som Tinder, en modern dating app, där spontana möten uppstår till följd utav individers beteenden. Användaren får direkt en positiv känsla genom att skapa anknytning till personer som man finner är intressanta, och ibland uppstår matchar av ömsesidigt intresse som ger den spontana och förstärkta positiva återkopplingen. Även en app utvecklad för ett politiskt parti diskuterades. Syftet med appen var att registrera de möten en politiker hållit med potentiella väljare. Varje registrering följs upp och resultatet registreras i en intern ranking lista. Stor intern prestige läggs i att toppa denna lista, vilket motiverar till det önskade beteendet – att möta så många väljare som möjligt.

Vi kan där med se att dagens tema har stor koppling till temat Gamification som hölls på Excellent Mornings förra hösten (läs mer om att Öka engagemang med Gamification). En fråga som lyftes av en observant åhörare var att det beteende som faktiskt stimuleras måste vara ett beteende som faktisk är gynnsamt för organisation. Åhörarna kunde dela med sig av flertalet egna exempel på missriktade incitamentssystem som faktiskt haft negativa konsekvenser för organisationens prestationsförmåga.

John berättade hur den Digitala Coachen bygger just på att stimulera sådana beteenden som är viktiga för just dig. Istället för att slentrianmässigt kolla om något nytt har hänt på Facebook, Instagram eller till och med Hemnet så kan du påminnas att göra något som faktiskt har betydelse för dig – så som exempelvis att ringa din mamma något mera regelbundet.

Hur väl din beteendeförändring efterlevs följs sedan upp med ett modernt tekniskt verktyg som använder faktisk data för att återge en så korrekt bild utav den faktiska förändringen. Då alla dessa delar är centrala i den utmaning som organisationer står inför vid förändringsarbete så är det givetvis en del utav Propias och Psykologifabrikens förändringsmetodik att säkerställa detta.  Tycker du att temat verkar spännande, tveka inte att höra av dig till oss för att få ta del utav en fördjupad diskussion om problematiken du upplever i just din organisation!


Propia är ett konsultföretag som erbjuder kompetens och metoder inom Operational Excellence, vårt sätt att beskriva tillståndet i en organisation där varje genomförd aktivitet håller världsklass för att på så sätt skapa en långsiktig och hållbar vinst.


Vi vill att våra kunder ska lyckas med sina förbättringsinitiativ och därigenom skapa och bibehålla en verksamhet med stabil lönsamhet.