Adaro AB

Fakturera direkt från iPad och iPhone

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2013 08:49 CEST

I dagarna lanseras appen Fakturera Enkelt. Det är en komplett app som framförallt gör fakturahantering enklare men också lite roligare.

Med appen går det lätt att både skapa en faktura och att direkt skicka den. Det går också att registrera gjorda kundbetalningar och att följa upp statusen på fakturorna. I appen sammanställs fakturor och betalningar till bokföringsunderlag. Filen läses antingen in i bokföringsprogrammet eller skickas till redovisningsbyrå för inläsning.

Många vill idag arbeta helt mobilt och inte vara beroende av dator och internetuppkoppling säger Anders Fräger, en av dem som varit med och tagit fram appen. Med fakturering i iPad eller iPhone har man verkligen kontoret med sig. Det går att fakturera var man vill och när man vill. Arbetet kan till och med göras direkt hos kunden.

De flesta tycker att det är roligare att arbeta i verktyg som man tycker om tillägger hans samarbetspartner Dahn Nilsson. Det bidrar också till att underlätta arbetet.

Appen Fakturera Enkelt är framtagen i Sverige av Adaro AB och Apptown Studio AB. I båda företagen finns lång erfarenhet av att utveckla applikationer till företag och andra. Appen är helt anpassad efter svenska förhållanden. Alla nödvändiga funktioner finns i appen. Inga externa tilläggstjänster behövs.

Använd någon av länkarna nedan för att ladda ner eller sök på Fakturera Enkelt i App Store.

Visa Fakturera Enkelt i iTunes Preview
Visa Fakturera Enkelt Premium i iTunes Preview

appstore.com/faktureraenkelt
appstore.com/faktureraenkeltpremium

Läs mer om Fakturera Enkelt:  adaro.se/produkter/fakturera-enkelt

För mer information kontakta

Dahn Nilsson
Adaro AB 
dahn.nilsson@adaro.se 
0706 - 11 55 13


Adaro AB är ett svenskt företag som utvecklar appar till Mac, iPad och iPhone. Andra produkter från Adaro är t ex Adaro Bokföring.

Läs mer på adaro.se