Falkenbergs kommun

Falkenberg första Halländska kommun att teckna samverkansavtal med Högskolan i Halmstad

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 18:43 CET

Onsdagen den 4 december tecknade Falkenbergs kommun som första halländska kommun ett samarbetsavtal med Högskolan i Halmstad. Syftet med avtalet är att skapa ett mer formaliserat och fördjupat samarbete inom en rad olika prioriterade områden.

Högskolan i Halmstad stärker genom avtalstecknandet sin ställning som regionens högskola och Falkenbergs kommun får möjligheten att koppla sina verksamheter närmare forskning och innovation. I och med avtalet så tydliggör Falkenbergs kommun sin ambitionsnivå kopplat till akademin och kunskapsburen utveckling. Förutom ökat erfarenhetsutbyte kommer samarbetet att ge större möjligheter till extern finansiering av gemensamma utvecklingssatsningar. För Högskolans del utgör avtalet startskottet för flera liknande avtal som bidrar till långsiktig kommunsamverkan och en värdeskapande utveckling.

 – Vi är mycket glada över att få teckna avtal med Falkenbergs kommun. Målet är att båda parter skall gynnas när kommun och näringsliv möter utbildning och forskning i en fördjupad kontakt, säger Mikael Alexandersson, rektor vid Högskolan i Halmstad.

Högtidlig ceremoni

Avtalet med Falkenbergs kommun undertecknades vid en högtidlig ceremoni i Falkenbergs stadshus av Högskolans rektor Mikael Alexandersson, Falkenbergs kommunchef Rolf Landholm och kommunstyrelsens ordförande Marie-Louise Wernersson.

– Vi är jättestolta över detta samarbetsavtal! De satsningar som Högskolan i Halmstad gör i sin verksamhet kopplat till forskning och innovation ligger väl i linje med de utmaningar som vi som kommun står inför. Tanken är att vi nu ska kunna samlas kring ännu fler konkreta projekt och
teman, till exempel framtidens skola, hälsoinnovation, medborgarinflytande, omvärldsbevakning, destinationsutveckling och hållbar turism, säger Mari-Louise Wernersson.

Långsiktig samverkan

Redan idag samarbetar Falkenbergs kommun med Högskolan i Halmstad inom en rad olika områden, bland annat inom mat och dryck kopplat till både utbildning och företagsutveckling. Det pågår även ett gemensamt forskningsprojekt för att synliggöra möjligheterna för Falkenbergs unga att studera vidare efter gymnasiet.

Det nya avtalet handlar om att skapa förutsättningar för en uthållig och långsiktig samverkan som ger ömsesidiga mervärden. Inom utbildning kan det handla om samverkan med arbetslivet – till exempel verksamhetsförlagd utbildning eller praktik. Det kan också handla om forskning i samarbete med andra aktörer. Högskolan vill även skapa en återkommande dialog om nya och befintliga utbildningar.

– Vi är ett innovationsdrivande lärosäte som är på väg att bli alltmer forskningsintensivt. Detta ökar kraven på att etablera långsiktig samverkan med organisationer och aktörer i omvärlden. Avtalet ger bättre förutsättningar för detta, säger Mikael Alexandersson.

Nästa steg i det fördjupade samarbetet är att tillsätta en samverkansgrupp mellan Falkenbergs kommun och Högskolan i Halmstad för att säkerställa att intentionsavtalet leder till fortsatt dialog, konkreta aktiviteter och åtgärder.

Falkenberg är en västkustkommun i Halland med närmare 42 000 invånare. 2012 utsågs Falkenberg till årets tillväxtkommun. Falkenberg är också ett välbesökt besöksmål med ett stort utbud av upplevelser, bra boende och naturskön miljö med öppna landskap, skog, sjöar och hav. Shoppingen i Ullared lockar över fem miljoner besökare till kommunen varje år.

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".