Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun ser över serveringstillstånd

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2019 13:03 CET

Falkenbergs kommun ser över flera tidigare beslut kring serveringstillstånd.
– Vi ser att vi har tagit en del felaktiga beslut och behöver nu se över våra rutiner. Vi är medvetna om att det här kan påverka enskilda krögare, säger socialchef Johan Klingborg.

För att en restaurang ska kunna servera till exempel starköl, vin eller starksprit krävs serveringstillstånd. I Falkenbergs kommun är det socialnämnden som ger tillstånd och bevakar att restaurangerna lever upp till kraven för detta.

Gör om rutinerna

I samband med en granskning av länsstyrelsen har socialnämnden beslutat att se över rutinerna och resurserna för handläggningen av serveringstillstånd.

– Vi har sett att våra rutiner för serveringstillstånd inte varit tillräckligt rättssäkra. I vissa fall har vi beviljat tillstånd som vi vid granskning sett inte är förenliga med lagstiftning. Det handlar om en handfull beslut som vi nu måste ompröva, säger Johan Klingborg.

I de fall där det upptäckts felaktigheter har socialnämnden tagit kontakt med berörda krögare.

– Vi ser givetvis allvarligt på det här och behöver rätta till de fel vi har gjort. Vi är medvetna om att vår hantering får konsekvenser för enskilda krögare, men det är viktigt att det blir rätt framöver. Det är avgörande för oss att både krögare och Falkenbergsbor ska kunna lita på att vi tar riktiga beslut, säger Johan Klingborg.

För att minska risken för felaktiga beslut i framtiden planerar socialnämnden flera ändringar.
– Socialnämnden har gett tjänstemännen i uppdrag att se över riktlinjerna. Nu är det också fler som har insyn i arbetet kring serveringstillstånden, säger Johan Klingborg.

Fakta: Så här fungerar serveringstillstånd

Falkenbergs kommun ansvarar för handläggning och tillsyn av serveringstillstånd. Detta tillstånd krävs för att kunna servera till exempel starköl, vin eller starksprit.

Bakgrunden till tillståndet är att minimera riskerna i samband med alkohol och att serveringen sker med ansvar och omdöme. Allting grundar sig i alkohollagen där bestämmelser för hur servering av alkoholdrycker ska gå till finns.

Kontakt
Johan Klingborg, socialchef
Mobil: 073-867 41 74
E-post: johan.klingborg@falkenberg.se

Falkenberg är en tillväxtkommun med 44 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".