Visma Opic Upphandling

Falkenbergs kommun utbildar småföretag i upphandling

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 16:45 CEST

En kommun får inte gynna lokala producenter och råvaror i upphandlingar.
Men den kan utbilda företag i att skriva korrekta och konkurrenskraftiga anbud.
Över 50 potentiella leverantörer ska gå på kurs i Falkenberg.


− Jag hade varit glad om 30 anmält sig, säger Mattias Larsson som är Företagsutvecklare på arrangerande kommunala bolaget Falkenbergs Näringsliv AB.

Kommunens upphandlare ska på ett seminarium 5 oktober berätta hur Falkenberg jobbar med sina upphandlingar. Sedan föreläser upphandlingsjurist Johan Svedberg på temat Offentlig sektor som kund. Målgruppen är småföretag och medelstora företag.

− De bör se kommunen som vilken kund som helst, men med speciella regelverk som måste följas, konstaterar Mattias Larsson. Just därför är det viktigt att företagen får en djupare kunskap om upphandlingsprocessen. Sedan måste vi som köpare hela tiden, utifrån ramarna för regelverket, arbeta för att den bästa lösningen över tid vinner och i detta kan man då väga in exempelvis miljöhänsyn m m.

− Det handlar mycket om relationer precis som i näringslivet, upphandlarna är av kött och blod. Upphandlarna har en både bred och djup kunskap om själva upphandlingförfarandet men saknar normalt djupare insikt om produkterna eller tjänsterna. Därför bör företagarna beskriva sina produkter och tjänster samt vad som händer inom sina respektive branscher, precis som de gör för kunder inom näringslivet.

Utöver viktiga kunskaper för kommande anbud får alla seminariedeltagarna på tre månaders fri bevakning av affärsmöjligheter i Halland och tillgång till OPICs Upphandlingsjouren som besvarar frågor om  anbudsgivning, upphandlingslagar, överprövningar, skall-krav, utvärderingar etc.

Mötet hålls på förmiddagen den 5 oktober på Gits gård. För frågor, kontakta Falkenbergs Näringsliv AB, e-post mattias.larsson2@falkenberg.se.

Om företaget
OPIC ingår i Visma och är sedan 1999 expert på upphandling och affärsrelationer mellan offentliga köpare och deras leverantörer. OPIC bevakar och informerar om aktuella upphandlingar och arkiverar avslutade affärer.
OPIC utbildar både nybörjare och proffs i upphandling och utvecklar företagens anbuds- och upphandlingsprocesser.
I OPICs verktyg TendSign skapar upphandlaren förfrågningsunderlag, annonserar, tar in elektroniska anbud, utvärderar och följer upp affären.

Bevaka upphandlingar - prova gratis 14 dagar, klicka här!

www.opic.com