Falkenbergs kommun

​​Falkenbergs kommuns offensiva skolambition: Nå det absoluta toppskiktet

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2017 13:27 CET

Falkenbergs kommun startar nu en offensiv förändringsresa för att göra kommunen till en utbildningsplats med mycket höga studieresultat. Dessutom med utbildningar i det absoluta toppskiktet såväl nationellt som internationellt. Ambitionsnivån presenterades under måndagen.
– Det är möjligt att göra den här resan, säger Jörgen Frostlund, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, Falkenbergs kommun.

Under måndagen lanserade Falkenbergs kommun förbättringsprojektet Utbildning Falkenberg inför drygt 1 200 pedagoger från kommunens alla förskolor och skolor. Målet med Utbildning Falkenberg är att under de kommande fem åren utveckla utbildningarna inom alla skolformer så att de kvalitetsmässigt tillhör det absoluta toppskiktet såväl nationellt som internationellt.

– Vi måste våga drömma stort. Jag ser att det är möjligt att göra den här resan i Falkenberg. En förutsättning är att alla jobbar tillsammans, säger Jörgen Frostlund.

Bevara nyfikenheten

Utbildning Falkenberg utgår från att varje barn och elev har en nyfikenhet och vilja att upptäcka nya saker. Lärarens uppgift är att bevara detta genom att utgå från tre centrala begrepp:

Inkluderande undervisning
En grupps naturliga olikhet ska ses som en tillgång för att alla ska kunna nå målen.

Formativ undervisning
Alla barn och elever ska alltid veta vad som är kunskapsmålet med undervisningen, var de själva befinner sig i förhållande till målet och hur de kan ta sig närmare målet.

Kollaborativt lärande
Pedagoger ska tillsammans bygga upp en systematik över hur de tillsammans kan förbättra den egna undervisningen.

Nu startar ett arbete där alla skolor mycket tydligare än tidigare ska konkretiserar sitt kvalitetsarbete utifrån de tre begreppen. Fokus blir att få alla elever att hela tiden nå nya mål.

"Det är i klassrummen som det avgörande arbetet sker"

– En bra skola är när alla elever hela tiden utvecklas positivt, är i progression. På sikt leder det här tankesättet till att vi får fler elever som når skolans kunskapsförväntningar. Det är i klassrummen som det avgörande arbetet sker, frågor som lokaler och organisation är viktiga, men inte avgörande, säger Jörgen Frostlund.

Vid presentationen under måndagen föreläste även James Nottingham, en av världens främsta skolutvecklingsforskare, om vikten av att elever hela tiden når nya mål

Kontakt:

Jörgen Frostlund
Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen
Direkt: 0346-88 64 35
Mobil: 070-558 64 35

Falkenberg är en tillväxtkommun med 43 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".