AFA Försäkring

Fallolyckor vanligast bland kvinnor anställda inom kommun- och landstingssektorn

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2015 09:00 CET

Fall är den  vanligaste orsaken till allvarliga arbetsolycksfall. För kvinnor är  fallolyckor vanligast bland anställda inom kommun- och landstingssektorn, där  utgör den här typen av olyckor hela 46 procent av alla skador. Störst risk  löper kvinnor i åldersgruppen 56-64 år. Det visar en ny rapport om fallolyckor  i kommun- och landstingssektorn från AFA Försäkring, som presenteras vid ett seminarium  den 10 mars.

Rapporten baseras på statistik ur AFA Försäkrings skadedatabas. Skadedatabasen är en unikt omfattande kunskapskälla om arbetsskador i Sverige. Mer än fyra miljoner svenskar omfattas av den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen.

Flest kvinnor som drabbas av en allvarlig arbetsolycka till följd av fall finns i yrkesgrupperna vårdbiträden, undersköterskor och personliga assistenter m.fl. och personal på fritidshem och förskola. Bland männen är de mest utsatta yrkesgrupperna fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare m.fl. och lärare. Den vanligaste konsekvensen av en fallolycka är fraktur i arm, därefter fraktur i ben. Hälften av de allvarliga fallolyckorna leder till bestående men i form av medicinsk invaliditet. Graden av medicinsk invaliditet är i genomsnitt 3 procent.

Det är tydligt att den äldsta åldersgruppen, 56–64 år är hårdast drabbad av allvarliga arbetsolyckor till följd av fall. Kvinnor i åldersgruppen 56–64 år har en överrisk att drabbas som är lika med 2,2.Det betyder att de har en 2,2 gånger högre risk än kvinnor i genomsnitt i kommun- och landstingssektorn. Statistiken som presenteras i rapporten är mer detaljerad för kvinnor än för män. Detta beror på att hela 80 procent av de anställda i kommun- och landstingssektorn är kvinnor och det statistiska underlaget blir då större.

Rapporten baseras på ärenden som har gett ersättning från trygghetsförsäkring vid arbetsskada för kommuner och landsting under 2008-2013. Här finns rapporten att ladda ner i sin helhet

Mer  information:
Anna Weigelt, analytiker, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Michel Normark, chef Analys och  Försäkringsvillkor, 08-696 45 90, michel.normark@afaforsakring.se
Caroline Rylander, presschef,  AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se