Sveriges Kommuner och Landsting

Falskt larm om asbest i dricksvattnet

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 11:35 CEST

Det finns inga risker med asbest i kranvattnet och därmed ingen anledning för kommunerna att byta vattenledningar. Man kan lugnt fortsätta att dricka kranvatten från landets vattenverk.

De senaste veckorna har det visats inslag i nyhetssändningar på tv om asbest i dricksvatten. Bakgrunden är att det i kommunerna finns vattenledningar som består av så kallad asbestcement. Det har påståtts att dricksvatten som går i dessa ledningar är hälsovådligt och att kommunerna känner till problemet men att de anser att det är för dyrt att byta ledningarna. Inget av detta stämmer.

Det finns många och omfattande internationella undersökningar som kartlagt eventuella risker med att använda asbestcementrör för dricksvattnet. Ingen av dessa undersökningar har kunnat belägga några som helst risker. Statens Livsmedelsverk skriver till exempel i en rapport att "få andra specifika miljömedicinska problem har undersökts så mycket som frågan om asbest i dricksvatten. Det finns inga bevis för att asbest i dricksvatten påverkar människors hälsa."

Världshälsoorganisationen WHO är inne på samma linje. I en rapport från 2003 skriver man att "Det finns därför inga samstämmiga, övertygande bevis att asbest i dricksvatten är farligt för hälsan, och det kan slås fast att det inte finns några behov att lägga fast riktlinjer för asbest i dricksvatten". WHO anser alltså problemet så försumbart att de sina "Guidelines for Drinking-water Quality" inte ens anser att man behöver bekymra sig om några gränsvärden för asbest.

Så i det här fallet är det tryggt att kunna konstatera att larmet var obefogat. Kranvattnets höga kvalitet bekräftades i tävlingen "Sveriges godaste kranvatten" som avgjordes hösten 2005. I tävlingen deltog 178 av landets kommuner med det vatten som produceras lokalt i vattenverken. Jury bestod av gräddan av landets främsta vinprovare.
Juryns ordförande, den kände vin- och matskribenten Håkan Larsson, kunde konstatera att kommunernas kranvatten inte bara är hälsosamt utan också smakmässigt håller mycket hög kvalitet. För kommuninvånarna finns alltså ingen anledning att byta till dyrt flaskvatten från butiken, utan de kan lugnt fortsätta att dricka det vatten som landets vattenverk tillhandahåller hemma i kranen.

För mer information: Jan Söderström, avd. för tillväxt och samhällsbyggnad, tel 08-452 79 65