Falsterbo Horse Show

Falsterbo Ryttareförening JO-anmäler polisen

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 16:06 CEST

Biträdande närpolischef Söderslätt i Skåne, Mats Hammar, har i år bestämt att arrangören av årets Falsterbo Horse Show för polisbevakning skall betala 200 000 kr.
Detta utan att ange för arrangören på vilka grunder han räknat ut beloppet.
Ansökan om att få anordna tävlingarna, offentlig tillställning, gavs in av en av arrangörerna, Falsterbo Ryttareförening, den 11 januari i år.
När sådana ansökningar lämnats till polisen skall enligt Ordningslagen (11 §) beslut meddelas skyndsamt.
Skyndsamt i sådana här fall är mellan 1 och14 dagar, dvs beslut skulle meddelats senast under slutet av januari månad.
Hammar meddelade beslutet efter 5 ½ månad.

Hammar delgav Falsterbo Ryttareförening beslutet genom att skicka en polisbil med två poliser i tjänst, till Falsterbo Horse Shows kontor på eftermiddagen den 21 juni 2012, dvs dagen före midsommarafton. Beslutet var att ansökan ej beviljats.
Falsterbo Ryttareförening kommer nu att JO-anmäla Hammar då han agerat i direkt strid med bestämmelserna i Ordningslagen.

Hammar meddelade i beslutet att han ansåg att det är Falsterbo Horse Show AB som skall söka. För att hela evenemanget över huvud taget skulle kunna äga rum hade nu Falsterbo Horse Show AB ett par arbetsdagar på sig att ansöka om tillstånd för evenemanget, ett av Sveriges största årliga sportevenemang.
I tillståndet, som beviljades den 29 juni 2012, anges att bolaget skall betala 200 000 kr för polisens kostnader för det sportsliga evenemanget och campingen.

Falsterbo Horse Show arrangerar inte någon camping. På Falsterbo Horse Show tävlings– och evenemangsområde har det under senaste 25 åren inte varit något polisingripande över huvud taget.
Hammar meddelar i beslutet: ”Med hänvisning till det ovan anförda är högsta belopp som kan komma att debiteras er, beräknat till 200 000 kr.” I nästa mening anger han:  ”Särskilda skäl att sätta ned eller efterge ersättningsskyldigheten anses inte föreligga.”
Hammar vet uppenbarligen redan innan evenemanget ägt rum vad kostnaden blir.
Hammar har inför årets Falsterbo Horse Show evenemang över huvud taget inte varit i kontakt med företrädare för Falsterbo Ryttareförening eller Falsterbo Horse Show AB eller tävlingsledningen innan han beslutat om olika åtgärder.

2011 års evenemang
I förhandlingar i Förvaltningsrätten den 9 maj 2012 angående polisens insats 2011 i samband med Falsterbo Horse Show har Hammar, enligt vår mening, lämnat oriktiga och osanna uppgifter som han, trots påpekanden under huvudförhandlingen att de var osanna, inte tagit tillbaka.
De uppgifter som Hammar där lämnade kan komma att ligga till grund för Förvaltningsrättens bedömning och ligger i vart fall till grund för beslut om avgiften på 200 000 kr, som Hammar menar att polisen skall ha i år.
Vi undersöker nu genom våra advokater om Hammar, genom att lämna osanna och oriktiga uppgifter gjort sig skyldig till tjänstefel eller fel eller försummelse vid myndighetsutövning vilket kan leda till skadestånd.

En presskonferens  kommer att hållas i ärendet onsdag 9 juli kl. 12.30 i presstältet på Falsterbo Horse Show. För journalister som ej är ackrediterade till Falsterbo Horse Show och vill närvara, vänligen anmäl er till press@falsterbohorseshow.se.

Vid frågor, konatkra:
Jan Olof Wannius,  
wannius@falsterbohorseshow.com  
Tel. 040-47 30 01
Mobil. 0707-83 83 03

Falsterbo Horse Show arrangeras i juli varje år och är Skandinaviens största utomhusevenemang inom ridsport. År 2012 hålls tävlingarna 7-15 juli. Falsterbo Horse Show innebär inte bara internationell toppsport där svenska och internationella toppryttare tävlar i både hoppning och dressyr, utan är även en totalupplevelse med spänning, show, fest och trevliga människor. År 2011 hade evenemanget över 61 200 besökare. TV-sändningar från tävlingarna visades i hela 71 länder. Totalt delades det ut prispengar för 6,5 miljoner kronor.