FREGUS

Falu Stadsnät – Sundborn & Danholn ansluts

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 10:57 CEST

Nu får villaägarna och företagen i Sundborn och Danholn riktigt bredband via stadsnätet.

Över 60 procent av hushållen i området har anmält intresse vilket är det som krävs för att Falu Energi & Vatten ska dra fiberkabel till ett villaområde. Denna vecka började det konkreta arbetet med att ansluta de mer än 200 fastigheterna som visat intresse för en fast anslutning till vårt öppna stadsnät med full valfrihet och fri konkurrens.

– Intresset har varit enormt stort för riktigt bredband och vi är verkligen glada för det, säger Fredrik Gustafsson, Säljansvarig Stadsnät på Falu Energi & Vatten AB.

Faluns kringliggande bebyggelse har delats upp i olika områden. Sundborn/Danholn är det första som nått upp till minimigränsen på 60 procents anslutningsgrad.

När fiber kabeln är dragen fram till respektive fastighet kan hushållen få triple play-tjänster: TV, Bredband och Telefoni.

Falu Energi & Vatten AB har under ett antal år byggt ut fibernätet, Falu Stadsnät i Falu Kommun. Falu Stadsnät är ett fiberoptiskt höghastighetsnät som alla får ansluta sig till. Anslutningen är fastighetens garageuppfart till det gemensamma nätet. I Falu Stadsnät råder fri konkurrens och olika tjänsteleverantörer erbjuder en mångfald av tjänster. Det är ett öppet nät. Ingen leverantör kan ”låsa in” fastighetsägaren eller slutkunden i sin lösning. Slutkunden har full valfrihet och kan byta tjänsteleverantör om han inte är nöjd. Detta ger också större tjänsteutbud och en ökad boendekvalité med sänkta boende kostnader.

För mer information kontakta Falu Stadsnät:
Fredrik Gustafsson, Säljansvarig Stadsnät, Falu Energi & Vatten AB
Tel: 023-77 46 41, 070-690 51 31, fredrik.gustafsson@fev.se, www.falustadsnat.se

Falu Energi & Vatten AB är ett bolag som bildades årsskiftet 2002/2003 och är tillsammans med sitt dotterbolag Falu Elnät AB en spännande och utmanande arbetsplats för framtiden. Med våra verksamhetsområden elnät, fjärrvärme, falu stadsnät, renhållning samt vatten och avlopp är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu Kommun. Vi är ca 155 anställda och omsätter ca 500 miljoner kronor och är ett av Falu kommuns helägda dotterbolag. Mer information finner du under www.fev.se.