Falu kommun

Falun framåt – lokalt tillväxtprogram för Falu kommun

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 09:07 CEST

Nu är det klart! Den 8 september antog kommunfullmäktige det tillväxtprogram som jobbats fram och ska genomföras i nära samverkan mellan kommunen, näringslivet, högskolan och många andra.

Syftet med programmet är att stimulera ekonomisk tillväxt som ger fler nya invånare och fler jobb åt faluborna. Fler jobb innebär bland annat ökade skatteintäkter som ger möjligheter att behålla och utveckla den kommunala servicen.

Programmet innehåller ett 50-tal mål och ca 60 åtgärder som ska genomföras de första åren. Fokus ligger på tre områden.

Näringslivsutveckling. Målet är att det ska skapas 1300 nya jobb fram till 2009 genom att stimulera nyföretagande och genom bra samverkan med de befintliga företag som utgör basen i kommunens näringsliv. Särskilda insatser görs inom Faluns profilområden; Hälsa/Idrott, Media och Kultur/Turism.

Livsmiljö. En förutsättning för en bra utveckling är att människor vill bosätta sig i Falun. Falun är en attraktiv kommun idag men kan bli ännu bättre. Viktiga frågor i programmet är att utveckla stadskärnan och ge goda förutsättningar för att bo och verka på landsbygden. Ett annat viktigt område är skapa möjligheter till bostadsbyggande i attraktiva lägen.

Omvärlden. I ett nationellt och internationellt perspektiv är Falun en liten kommun. Fortsatt samverkan med grannkommunerna och med länet är nödvändigt för att vi ska vara konkurrenskraftiga i framtiden. Bra kommunikationer är en nyckelfråga, inte minst tågförbindelser med Arlanda och Mälardalen.

Information om tillväxtprogrammet lämnas av Mats Reutherborg, tel 023-832 22, e-post mats.reutherborg@falun.se.

» Tillväxtprogram (pdf 0,5 MB)
http://www.falun.se/www/vad/aktuellt.nsf/V-bild/67D30E61D974B41FC12570970041E01F/$FILE/tillvaxtprogram_low.pdf
» Broschyr – förkortat tillväxtprogram (pdf 0,6 MB)
http://www.falun.se/www/vad/aktuellt.nsf/V-bild/5D03D681A0D3A4DEC12570970041FFBD/$FILE/tillvaxtprogram_kort.pdf