Krokoms kommun

Familjekraft i Krokom bjuder in länets familjebehandlare

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 17:06 CEST

Torsdagen den 30 mars 2006, klockan 9.30-15.30 på Älvgläntan, på Aspåsvägen i centrala Krokom (mitt emot brandstationen).

Det främsta syftet med träffen är att familjebehandlare i länet ska få möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt skapa ett nätverk för framtiden. Inbjudan riktar sig denna gång till familjebehandlare i Östersunds-, Bergs- , Åre - och Strömsunds kommun.

- Familjebehandling som ett alternativ och/eller komplement till familjehem och behandlingshem har visat goda resultat i övriga landet men är en relativt ny företeelse i Jämtland. Syftet med vår verksamhet inom Familjekraft i Krokom är att bedriva intensivt behandlingsarbete i familjer och deras närmiljö med ett helhetsperspektiv på ungdomen och mobilisera styrkan i dess nätverk. Vår förhoppning är att liknande verksamheter i övriga kommuner i länet ansluter sig till nätverket, säger behandlingsassistent Mats Grelsson

Familjekraft i Krokom startade i september 2005. Socialtjänsten i kommunen hade under senare år uppmärksammat behovet av alternativa behandlingsformer för ungdomar i den egna kommunen.
Ett antal barn och ungdomar behandlades varje år på institution och familjehem. Individ- och familjeomsorgen (IFO) såg behov av att kunna erbjuda öppenvårdsbehandling i familjens närmiljö, och att kunna bedriva intensiva insatser i familjer, för att förhindra att ungdomar placeras utanför hemmet.

Målgruppen för Familjekraft är familjer med ungdomar mellan 13 och 21 år som bor i Krokoms kommun. Familjer för vilka teamets insatser kan vara aktuella:
· Familjer med barn och ungdomar som har varit föremål för socialtjänstens utredning p.g.a. kriminalitet, skolproblem, våldsbenägenhet, missbruk eller annat asocialt beteende.
· Familjer med ungdomar som omhändertagits/dömts och som återvänder från placering.
· Familjer där föräldrarna behöver stöd i föräldraskapet med t.ex. gränssättning, konflikthantering, familjerelationer, normer och värderingar.


Kontaktperson: Mats Grelsson, behandlingsassistent Familjekraft tfn 0640 - 168 70, epost: mats.grelsson@krokom.se


Med hälsning

Helena Wallbing Renström
Informationsansvarig
epost: helena.w.renstrom@krokom.se
tfn 0640 - 161 47, mobil 070 377 36 95
fax 0640 - 16553
www.krokom.se