Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse

Familjen Jacobssons stiftelse vill dubbla stipendiesumman till 500 000 kronor 2014

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2014 16:17 CEST

Den 14 november 2014 delar Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse ut sitt stipendium till entreprenörer och forskare för tredje gången. Bakom stiftelsen står Familjen Jacobsson och entreprenören Knut Jacobsson, grundaren av de världskända truckarna från Atlet, ett företag som han grundade 1958 i Göteborg. Trots att stipendiet bara har delats ut två gånger så har det snabbt blivit populärt att söka. Förra året fick styrelsen ta emot ett sjuttiotal ansökningar. Av dessa ansökningar blev fyra stycken utsedda till stipendiater; tre entreprenörer och en forskare.

– Vi ser gärna att stipendiesumman växer i år och att vi kan belöna fler stipendiater. Men allt beror på vad vi får för ansökningar. Med det här stipendiet vill vi gärna stödja stötta personer som gör och har gjort framstående insatser inom nyföretagande, företagsutveckling och forskning, gärna med inriktning på design, ergonomi och logistik. Envishet och modet att våga tänka annorlunda är andra saker vi gärna vill premiera, eftersom det är vår övertygelse att svenskt näringslivs framgång i stor utsträckning bygger på dessa egenskaper, säger Marianne Brismar, dotter till Knut Jacobsson och ordförande i styrelsen för Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse.

Marianne Brismar betonar att den som söker företagsstipendiet skall ha ett registrerat bolag, bedömas ha vilja och goda möjligheter att nå framtidsvisionerna för sitt företag, ha visat prov på gott affärsmannaskap och ha en extraordinär förmåga och drivkraft.

För den som forskar och som söker forskningsstipendium gäller det att han eller hon skall vara knuten till ett universitet eller högskola. Styrelsen ser även gärna kvinnliga sökande för båda kategorierna stipendier.

– Av totalt åtta stipendiater har hittills fem stycken varit kvinnor. Det tycker vi är jättekul och vi ser därför gärna fler kvinnliga sökande, säger Marianne Brismar.
Juryn som bedömer ansökningarna och fattar beslut om stipendiaterna, består av stiftelsens styrelse.

Ansökan görs på stiftelsens webbplats, http://www.familjenjacobssonsstiftelse.se/htm/ansokan.htm. Där finns också mer information om förutsättningarna för ansökan.

Bild på Marianne Brismar, http://www.familjenjacobssonsstiftelse.se/htm/nyheter.htm

Ansökan ska vara inlämnad senaste den 31 maj 2014. Stipendiaterna offentliggörs vid en ceremoni i Göteborg den 14 november 2014.


För mer information, kontakta:

Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse
SEB
Institutioner & Stiftelser
405 04 Göteborg
031-62 25 16
jacobssonstiftelsen@seb.se

Marianne Brismar, ordförande, Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse,
tel., 070-598 41 24, e-post, jacobssonstiftelsen@seb.se
André Persson, pressansvarig, Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse,
tel., 073-206 57 47, e-post, andre.persson@hartpersson.se

Om Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse

År 2012 bildades Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse. Stiftelsen har som ändamål att stödja forskning och utbildning inom nyföretagande och företagsutveckling, med särskild inriktning mot företagets tillväxt, logistik, innovation, kvalitet och internationalisering, samt ergonomi och design. En del av stiftelsens ändamål, är att varje eller vartannat år utse en eller flera personer, som erhåller ”Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium” för viljan att bryta ny mark.

Läs mer på http://www.familjenjacobssonsstiftelse.se/

Följ oss på Facebook https://www.facebook.com/familjenjacobssonsstiftelse

Följ oss på Twitter https://twitter.com/Fam_Jacobssons

Ladda hem ansökningsblankett – Entreprenörsstipendium

Ladda hem ansökningsblankett – Forskningsstipendium


Om Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse

År 2012 bildades Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse. Stiftelsen har som ändamål att stödja forskning och utbildning inom nyföretagande och företagsutveckling, med särskild inriktning mot företagets tillväxt, logistik, innovation, kvalitet och internationalisering, samt ergonomi och design. En del av stiftelsens ändamål, är att varje eller vartannat år utse en eller flera personer, som erhåller ”Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium” för viljan att bryta ny mark.