Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse

Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörs- och forskningsstipendium: Här är 2013-års stipendiater

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2013 10:05 CET

Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse har utsett 2013-års stipendiater:

Motivering Maria Björklund:
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons forskningsstipendium har tilldelats Maria Björklund för att användas inom projektet ”Innovativa vägar mot hållbarare och konkurrenskraftiga logistiktjänster”. Hon önskar stötta företag i att identifiera de affärsmöjligheter som finns i ett proaktivt logistiskt hållbarhetsarbete vad gäller både ekonomi, miljö liksom sociala aspekter. Medlen är tänkta att användas för spridning av forskningsresultaten. Stipendiet är på 50 000 kronor och delades ut vid en ceremoni i Göteborg den 14 november. Läs mer om Maria Björklunds arbete.

Motivering Jonas Berggren:
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Jonas Berggren för sitt arbete med att bygga ett konkurrenskraftigt företag av Eilogistik AB. Jonas Berggren avser att gå en ledarutbildning i syfte att kunna vidareutveckla sitt ledarskap. Stipendiet är på 35 000 kronor och delades ut vid en ceremoni i Göteborg den 14 november. Läs mer om Jonas Berggrens arbete

Motivering Eric Göransson:
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Eric Göransson för att via besök på mässor och i gruvor ge möjlighet till bättre kunskap om marknaden för sprutbetongsimulatorer avsedda för gruv- och tunnelindustrin. Produkten möjliggör en säker drift och har en stor potential internationellt. Stipendiet är på 75 000 kronor och delades ut vid en ceremoni i Göteborg den 14 november. Läs mer om Eric Göranssons arbete.

Motivering: Anders Hedberg:
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Anders Hedberg för sitt arbete med att skapa ett praktiskt verktyg för riskminimering inom lantbruket. Produkten möjliggör kostnadsbesparingar för kunden och bidrar till ett långsiktigt hållbart jordbruk. Anders Hedberg avser ta relevanta block i en executive MBA i syfte att stärka ledarskapet. Stipendiet är på 75 000 kronor delades ut vid en ceremoni i Göteborg den 14 november. Läs mer om Anders Hedbergs arbete.

Bilder på stipendiaterna


För mer information, kontakta:
Marianne Brismar, ordförande, Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse,
tel., 070-598 41 24, e-post, jacobssonstiftelsen@seb.se
André Persson, pressansvarig, Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse,
tel., 073-206 57 47, e-post, andre.persson@hartpersson.se

Maria Björklund, tel., 013-28 15 70, e-post, maria.bjorklund@liu.se
Jonas Berggren, tel., 0511-506 58, e-post. info@elogistik.se
Eric Göransson, tel., 073-766 26 37, e-post, ERIC@EDVIRT.COM
Anders Hedberg, tel., 0733-32 01 96, e-post, anders.hedberg@sensefarm.com

Om Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse
År 2012 bildades Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse. Stiftelsen har som ändamål att stödja forskning och utbildning inom nyföretagande och
företagsutveckling, med särskild inriktning mot företagets tillväxt, logistik, innovation, kvalitet och internationalisering, samt ergonomi och design. En del av stiftelsens ändamål, är att varje eller vartannat år utse en eller flera personer, som erhåller ”Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium” för viljan att bryta ny mark.

Läs mer på http://www.familjenjacobssonsstiftelse.se/
Följ oss på Facebook https://www.facebook.com/familjenjacobssonsstiftelse
Följ oss på Twitter https://twitter.com/Fam_Jacobssons