Cellaviva AB

Familjesparande av stamceller, en långsiktig investering för ditt barn

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 13:57 CEST

En långsiktig investering, för ditt barn

Möjligheten att spara sitt barns stamceller vid födseln är en relativt okänd möjlighet i Sverige men betydligt vanligare utomlands. Av den anledningen är den vanligaste frågan som vi på Cellaviva får –Varför skall jag spara stamceller från mitt barn vid födseln?

Det korta svaret på frågan är att vi är övertygade om att stamceller kommer spela en viktig roll i framtidens vård och behandlingar av svåra sjukdomar. Anledningen att spara sitt barns stamceller är att säkerställa att barnet och familjen har tillgång till dessa unga, friska celler ifall de skulle drabbas av en sjukdom som kräver en stamcellsbehandling, nån gång i framtiden. Kroppsegna celler kan vara en värdefull tillgång som innebär att man slipper söka efter en donator och att göra ett ingrepp för att få tag på användbara stamceller.

Vid födseln kan man samla in navelsträngsvävnad genom att klippa av en bit av navelsträngen och sedan utvinna stamceller ur denna. Man kan också samla in det navelsträngsblod som finns kvar i navelsträngen efter att denna är avklippt. Stamcellerna som sparas är en restprodukt som annars slängs bort med resten av efterbörden.

Idag används stamceller från navelsträngsblod för att behandla ett 80-tal svåra och ovanliga sjukdomar. Över 35 000 transplantationerhar genomförts globalt sett och antalet ökar stadigt. Den vanligaste användningen för familjersparade stamceller är syskondonation för behandling av leukemi.

I Sverige finns sedan ett år tillbaka en godkänd biobank för familjesparande av stamceller. Vår uppgift är att hjälpa de familjer som vill spara sitt barns stamceller med insamlingsutrustning, analys, nedfrysning samt förvaring av stamcellerna på obestämd tid. Vi ser det också som vår uppift att sprida information om familjesparande då det fortfarande är en relativt ny tjänst i Sverige som de flesta blivande föräldrar ännu inte har kommit i kontakt med.

UnderBara Barn 2016

Vill du veta mer om stamcellssparande, hur det går till i praktiken samt vad stamceller används till idag och förväntas kunna göra i framtiden? Vi föredrar att få träffa dig då vi vet att det brukar komma många följdfrågor men vi finns självklart också tillgängliga för frågor via telefon och mail. Vi kommer också att finnas tillgänglia på mässan UnderBara Barn i Älvsjö den 7-9 oktober. Varmt välkomna att besöka oss i monter 12:12

Cellaviva kan som första privata navelsträngsblodbank i Sverige erbjuda familjer möjligheten att spara stamceller från sina nyfödda barn. Cellavivas huvudkontor och laboratorium är beläget i Karolinska Institutet Science Park, Novum, Huddinge, med närhet till den senaste forskningen inom regenerativ medicin.Verksamheten står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg i Sverige (IVO). Läs mer på www.cellaviva.se