Norrbottens läns landsting

Fammifilial invigd i Norrbotten

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 13:28 CEST

Fammis (Familjemedicinska institutets) filial i Norrbotten invigdes idag, den 15 oktober. Invigningen förrättades av landstingsrådet Yvonne Stålnacke tillsammans med Fammis direktör, Göran Sjönell.

Fammis filial i Luleå är en gemensam satsning av Norrbottens läns landsting och Fammi för att utveckla den norrländska primärvården.

- Det är viktigt att Fammi kommer ut från Stockholm och närmare de erfarenheter och den kompetens som finns i bland annat Norrbotten, till exempel när det gäller glesbygdsmedicin, säger Anders Lindman, distriktsläkare och deltidsanställd på Fammi.

För Primärvården i Norrbotten innebär filialen smidigare kontakter med Fammi. De Fammimedarbetare som kommer ifrån Norrbotten kan nu också i större utsträckning arbeta från hemmaplan.

Den 1 april 2002 startade Fammi - som ett treårigt projekt - sin verksamhet. Ett av målen för verksamheten är att vara en nationell mötesplats för alla som arbetar i den svenska primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården. Huvuduppgiften är att samla och sprida kunskap samt utveckla kompetens och teamarbete i kommunernas och landstingens primärvård. Även folkhälsoarbete finns med som en annan del i uppdraget.

Fammis direktör, Göran Sjönell, har varit ordförande för Wonca (familjeläkarnas världsorganisation) och har därigenom en unik möjlighet till internationell överblick. Vid invigningen av filialen i Norrbotten delade Sjönell med sig av sina tankar om primärvårdens framtid och om de hot och möjligheter han ser.

Fammis huvudkontor finns på Skeppsbron i Stockholm. Där arbetar företrädare för alla de yrkesgrupper som finns ute i primärvårdens vardag. Fammis hemsida, www.fammi.se, är den viktigaste informationskanalen och den har redan blivit mycket uppskattad. Många av yrkeskategorierna inom primärvården har sitt eget nätverk och diskussionsforum på medlemssajten som är kopplad till hemssidan.


Ytterligare upplysningar:

Anders Lindman, distriktsläkare på Bergnäsets vårdcentral i Luleå och Fammianställd på deltid, tfn 070-600 16 81
Göran Sjönell, direktör på Fammi, tel 08-534 801 71