Famna

Famna fokuserar på näringspolitik på Centerpartiet kommundagar

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 10:00 CET

Hur får vi en välfärd som räcker till för alla? Hur kan vi utveckla valfriheten i välfärden ytterligare? Kan det ske med idéburen, icke vinstgivande vård? De frågorna kommer att diskuteras under seminariet Valfrihet i välfärden, som arrangeras under Centerpartiets Kommundagar i Linköping den 4 februari.

Famnas generalsekreterare Lars Pettersson, som medverkar i seminariet, betonar vikten av ett ökat fokus på de näringspolitiska aspekterna för idéburet företagande.

- Vi skulle gärna se att Centerpartiet tog initiativ till ett näringspolitiskt program på det här området. Regeringen måste medvetet se till att det skapas investerings- och utvecklingskapital för idéburet företagande, säger Lars Pettersson och fortsätter:

- Vi önskar också att det kommer igång en diskussion kring dessa frågor även på lokal och regional nivå.
Utöver ett näringspolitiskt program behövs ytterligare åtgärder för att förbättra förutsättningarna för de idéburna organisationerna.

- Lagen om offentlig upphandling (LOU) och dess tillämpning bör utformas för att underlätta för små- och medelstora företag av olika slag att etablera sig och överleva. Likaså är det viktigt att lagen om offentlig upphandling och Lagen om valfrihet (LOV) tillsammans inte leder till ett oligopol.

- Trots lagens intentioner om att så inte ska ske, ser vi tendenser i den riktningen, påpekar Lars Pettersson.

I slutet av januari utkom Dagens Samhälle med en särskild bilaga om Famna och dess medlemmar.

- Genom bilagan vill vi uppmärksamma alla som arbetar med hälso- och sjukvård och socialtjänst inom kommuner och landsting på möjligheten att samverka med ideella föreningar, stiftelser, trossamfund, kooperativa företag och andra idéburna organisationer, förklarar Lars Pettersson.

Bilagan finns att hämta i Famnas monter under Centerpartiets kommundagar. Den finns också tillgänglig på Famnas hemsida: www.famna.org/press

För ytterligare frågor kontakta Lars Pettersson, tel 070-144 55 98.