Famna

Famna satsar på vårdpreventivt arbete inom äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 15:10 CET

Varje år drabbas åtskilliga äldre av följderna efter fallskador, undernäring och trycksår. Famna har nu inlett ett samarbete med det nationella kvalitetsregistret Senior alert för att genom ett systematiskt förebyggande arbete minska riskerna för dessa.

Famna har i samarbete med Landstinget i Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum, utvecklat Famnas Värdeakademi, ett kvalitetsutvecklingsprogram som bygger på att systematiskt skapa värde för det vården och omsorgen finns till för: patienter, brukare och boende. I regeringens senaste satsning på utvecklingen av äldreomsorgen har Famnas Värdeakademi tilldelats särskilda resurser för att utveckla det förebyggande arbetssättet i samarbetet med det nationella kvalitetsregistret Senior alert. Senior alert hjälper till att bedöma risken av t.ex. fall och hjälper verksamheterna att följa upp insatser för att förhindra skador och lidande.

– Senior alert är ett processtöd för att systematisk utveckla det förbyggande arbetet inom äldreomsorgen, säger Joakim Edvinsson, registerhållare för Senior alert.

– Famnas Värdeakademi kommer under våren att starta sin första omgång som direkt är inriktad på vårdpreventiva arbetet inom äldreomsorgen, säger Thomas Schneider, kvalitetsansvarig på Famna. Genom det särskilda regeringsbidraget får vi möjlighet att kombinera vårt systematiska förbättringsarbete i Famnas Värdeakademi med ett modernt IT-verktyg och på detta sätt förbättra vården och omsorgen för de äldre, minska lidande och bygga IT-kompetensen hos personalen.

– Vi skapar helt enkelt en win-win situation för alla som är berörda, säger Thomas Schneider.

 

 

Famna är branschorganisationen för non-profit vård- och omsorgsgivare i Sverige.