Famna

Famna välkomnar Visselblåsarutredningen

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 10:54 CEST

Regeringen har mottagit utredningen ”Stärkt skydd för visselblåsare i arbetslivet”. Famna välkomnar utredningens intentioner att se över arbetstagarnas möjligheter att öppet uttrycka sin mening.

- Idéburna organisationer måste stå för öppenhet, transparens och en kultur som främjar medarbetarens rätt att öppet uttrycka sin mening, säger Famnas generalsekreterare Lars Pettersson i en kommentar.

Famnas styrelse gjorde redan 2011 följande uttalande angående frågan om meddelar skydd och meddelarfrihet:

”Inom våra organisationer vill vi skapa en organisationskultur som främjar medarbetarens möjlighet att öppet uttrycka sin mening genom att internt arbeta med vad begreppen intern kritikrätt, öppenhet och lojalitet innebär. När det gäller meddelarfrihet och det relaterade begreppet meddelarskydd är det viktigt att framhålla att våra organisationer alltid är betjänta av att allvarliga missförhållanden upptäcks och lyfts fram. Det är viktigt att medarbetare inom våra medlemsorganisationer har trygghet i att påtala allvarliga brister och missförhållanden utan risk för efterforskning eller repressalier.”


Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.