Vivan - Värmländska Innovationer Vård Affärer Näringsliv

Fantastisk uppfinnarglöd bland vårdpersonal

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 14:08 CET

Den första december bjöd Vivan-projektet (Värmländska Innovationer Vård Affärer Näringsliv) in till After Work, där mat, möten och inspiration stod på programmet. Inbjudna var personer som liksom Vivan brinner för nytänkande inom vården. Bland besökarna kunde man se personer som redan tagit fram nya vårdprodukter, samt personer som just nu jobbar med att utveckla nya vårdprodukter. Dessutom fanns besökare ifrån företag och organisationer, som är en del av det viktiga nätverk Vivan jobbar med, för att på ett effektivt sätt kunna stötta och hjälpa idébärarna att ta sin idé till en färdig produkt att lansera på vårdmarknaden.

Kvällens höjdpunkt var en inspirerande föreläsning av leg. röntgensjuksköterska Ylva Ryngebo, som bl a utnämnts till Årets svenska kvinnliga uppfinnare 2006. Ylva berättade för besökarna om sin uppfinnarresa som kantats av både medgångar och motgångar.

När Ylva hade jobbat i ca 20 år inom vården hade hon tröttnat på alla praktiska problem som uppstått i det dagliga arbetet, där dåligt fungerande produkter var en orsak. Hon började därför år 2000 med egna produktuppfinningar för att förenkla och underlätta det dagliga arbetet för sig och sina medarbetare, samt för att ge patienterna bättre och säkrare vård.

Ylva berättade öppenhjärtigt om hur hon under de första åren stötte på flera personer och företag, som försökte vilseleda henne, genom att t ex erbjuda mycket dålig ersättning för produkterna, eller genom att försöka skriva över alla rättigheter till produkterna på sig. Ylva beskrev dock att det positiva med dessa motgångar var att de skapade en ännu starkare drivkraft att genomföra sina uppfinningar.

Idag är Ylva ägare till 10 produkter, och jobbar sedan år 2004 i sitt företag som heter Medicinsk Innovations Design, MID. MID arbetar med utveckling, innovation och design av produkter inom vården med speciell inriktning på röntgen. Ylva och MID jobbar både med att utveckla egna produkter, men utvecklar även nya produkter tillsammans med andra, samt på uppdrag av större företag.

Ylva visade under kvällen även exempel på några av sina framgångsrika uppfinningar. Produkten Easymark Dx-Sin är en märkstav speciellt anpassad för den digitala röntgenmiljön. För denna produkt fick Ylva och hennes företag Medicinsk Innovations Design, MID, ta emot Stockholms stads uppfinnarstipendium år 2004. Easymark Dx-Sin finns nu även permanent med bland Kvinnliga Uppfinningar på Tekniska muséet.

Ylva sammanfattar avslutningsvis de egenskaper hon menar har varit viktiga under hennes arbete med att utveckla nya produkter: ha idéer och visioner, ha en stark vilja och envishet, samt värdesätta sin kunskap och praktiska erfarenhet.

After Work-kvällen avslutades därefter med mat och mingel, där besökarna kunde titta närmare på de produkter som tagits fram av vårdpersonal i Värmland.

Projektet Vivan - Värmländska Innovationer Vård Affärer Näringsliv – riktar sig till personal inom Landstinget i Värmland, samt personal inom vård och omsorg i Karlstads kommun. Vivan syftar till att lyfta fram nya idéer, som kan förbättra och förenkla det vardagliga arbetet för vårdpersonal, samt ge en bättre vård till patienterna. Med hjälp och stöd av Vivan och dess nätverk av samarbetspartners, kan idébäraren utveckla sina idéer till nya produkter och tjänster, som kan lanseras på vårdmarknaden och komma många till nytta. Vivan startade år 2006, och finansieras av Almi Företagspartner Värmland, EU, Karlstads kommun, Landstinget i Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Region Värmland.

Kontaktperson: Projektledare Mats Fridh
tel: 054-14 93 70
mobil: 070-618 00 24
e-post: mats.fridh@almi.se