FAO

FAO agerar på den mänskliga krisen orsakad av H1N1-viruset

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 10:19 CEST

Regeringar uppmanas höja krisberedskapen

Rom, 28 april 2009 - FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, mobiliserar experter för att utreda om den nya typen av svininfluensan, H1N1-viruset, har någon koppling till grisar.

FAO sänder omgående en grupp från FAO:s och OIE:s krisgrupp för djurhälsa till Mexiko för att bistå regeringen att utvärdera den epidemiologiska siatuationen i landets grisuppfödningssektor. FAO och OIE, Världsorganisationen för djurhälsa, upprättade 2006 ett gemensamt kriscentrum vid FAO för att följa och omedelbart kunna ingripa vid kriser som fågelinfluensan och andra utbrott av smittsamma djursjukdomar.

Full krisberedskap

FAO uppmanar också sina tekniskt sakkunniga, runt om i världen, att ha full krisberedskap och omedelbart rapportera om de upptäcker influensaliknande syptom hos svinbesättningar. Rapporteringen och prover sänds omedelbart till FAO:s och Världsorganisationen för djurhälsas, OIE:s, laboratorier.

I dagsläget ser det ut som om viruset enbart smittar från människa till människa. Det finns inga bevis på att denna typ av A-influensavirus smittat från grisar till människor. Ytterligare analyser görs för att få en bättre insikt av situationen.

Inget hot mot näringskedjan

"Det föreligger inget direkt hot mot näringskedjan och i nuläget är det en kris som drabbar människor och inte en djursjukdom, men vi måste vara på vår vakt" understrycker FAO:s chefsveterinär Joseph Domenech.

"Det första steget för FAO och andra aktörer är att säkerställa smittovägen, om det finns några direkta länkar mellan människor och djur och klargöra hur hur detta nya virus fått genetiskt material från människor, fåglar och grisar" fortsätter han.

Regeringar uppmanas höja krisberedskapen

FAO har ett nära samarbete med WHO, OIE, och andra nationella och internationella aktörer, som samverkar i alla steg i FAO:s arbete för att uppnå maximal effektivitet kring den oroande situationen.

FAO uppmanar samtliga regeringar och det internationella samfundet att höja övervakningen av sina grisbesättningar.

Läs mer:

Pressmedelandet på fao.org

FAO Animal Health Emergencies

World Health Organization

World Organisation for Animal Health

Tidigare pressmedelanden från FAO Norden:

2006-10-12 Centrum för krisberedskap