FAO

FAO distribuerar stora mängder utsäde i Pakistan

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 17:02 CEST

Planteringssäsongen igång igen efter att översvämningarna förstört stora mängder utsäde

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har påbörjat en storskalig distribution av veteutsäde i Pakistan. Den kommer att understödja mer än en halv miljon jordbrukarfamiljer eller nästan fem miljoner människor. För dessa människor innebär distributionen att säsongen för sådd, ”Rabi”, som slutar i december kommer att kunna genomföras trots förödelsen som orsakats av de värsta översvämningarna i landet någonsin.

Att utsatta jordbrukarfamiljer får tillgång till utsäde är avgörande, då uppskattningsvis 500 000 till 600 000 ton veteutsäde spolades bort eller förstördes av översvämningarna.

För de tiotals miljoner pakistanier som drabbats spelar den aktuella planteringssäsongen en central roll för en tryggad livsmedelsförsörjning. Nästa veteskörd infaller inte förrän våren 2011. Förutom veteutsäde tillhandahåller FAO även grönsaksfröer och växtnäringsämnen.

"Vete är den viktigaste stapelvaran i Pakistan, så det är mycket viktigt att jordbrukarna får utsäde i tid. Jag är glad över att kunna meddela att tack vare det snabba och generösa svaret från givare kan vi säkra Rabi-säsongen för miljontals människor”, säger Luigi Damiani, FAO:s ansvariga representant för insatser i Pakistan.

FAO:s insats i Pakistan har hittills tagit emot 67,44 miljoner dollar från bidragsgivare inom ramen för den reviderade beredskapsplanen för det översvämningsdrabbade delen av landet, efter en vädjan om 107 miljoner dollar. Tack vare bidrag från USA (46 miljoner dollar), Storbritannien (11,06 miljoner), Kanada (5,85 miljoner), humanitärt bistånd från Europeiska kommissionen (2,54 miljoner), Central Emergency Response Fund (1,79 miljoner) och Belgien (200 000 dollar) kan FAO ge jordbruksstöd och annat bistånd till över en halv miljon översvämningsdrabbade hushåll. Dessutom omfördelas 3,5 miljoner dollar från det EU-finansierade Food Facility i Pakistan för att nå ytterligare översvämningsdrabbade hushåll med utsäde för vete och raps, grönsaksfröer samt växtnäringsämnen.

Även boskap

Bistånd ges också till ytterligare 235 000 jordbrukarfamiljer genom att tillhandahålla skydd, foder och medicin för att hjälpa dem rädda sin boskap. Dessutom ges bidrag till nästan 15 000 familjer för att återställa eller reparera småskaliga bevattningssystem.

FAO anskaffar allt utsäde i landet och det kommer sedan tillsammans med andra insatsvaror distribueras i provinserna Khyber Pakhtunkhwa (KPK), Punjab, Balochistan och Sindh. FAO:s fältkontor i Sukkur (Sindh) och Multan (Punjab) stödjer också andra humanitära insatser i landet med logistiskt stöd.

Mer än 80 procent av översvämningsoffren lever av jordbruk, vilket gör det särskilt viktigt att rikta det internationella biståndet till denna sektor. Mer än 2,4 miljoner hektar odlingsbar mark har skadats av översvämningarna.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO's response to the floods in Pakistan

EU Food Facility in Pakistan

Skriv under mot hungern!