FAO

FAO vädjar om 23 miljoner dollar för att stärka jordbruket i Haiti

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 10:22 CET

Människor flyr till landsbygden för att hitta mat.

Viktigt att vårbruket kommer igång trots jordbävningen

FAO uppmanar internationella bidragsgivare att donera 23 miljoner dollar till jordbruket i Haiti efter den förödande jordbävningen, som en del av FN:s stora hjälpinsats till landet. Pengarna behövs för att stödja livsmedelsproduktionen på åkrar, trädgårdar och bakgårdar, inte bara i och omkring de direkt drabbade områdena utan även till landsbygden som kommer att känna av efterverkningarna av huvudstadens sammanbrott.

”Vi kan förvänta oss stora omflyttningar av människor och stora skador på jordbrukets infrastruktur, därför det är viktigt att vi gör allt vi kan för att stödja lokal livsmedelsproduktion för att kunna upprätthålla försörjningen” säger Ari Tubo Ibrahim, FAO:s representant på Haiti.

Under de senaste tjugo åren har Haiti blivit allt mer beroende av importerade livsmedel. Omkring 80 % av haitierna arbetar med jordbruk men har inte tillräcklig kunskap eller nödvändig utrustning. FAO uppskattar att ungefär hälften av Haitis befolkning är undernärda.

FN:s livsmedelsprogram (WFP) har vädjat om resurser för att kunna förse två miljoner drabbade människor med mat.

Vårbruk

Nästa odlingssäsong börjar redan i mars och därför är det mycket viktigt att jordbrukare och trädgårdsodlare får den hjälp de behöver för att de ska kunna upprätthålla den nationella livsmedelsförsörjningen. Lokal produktion kan ge fattiga familjer en möjlighet till inkomster för att kunna skaffa akuta förnödenheter.

Resurser krävs även för återuppbyggnad av infrastruktur för det småskaliga jordbruket som förstörts av jordbävningen. Exempelvis bevattningskanaler, förädlingsindustrin av jordbruksprodukter, marknader och annan viktig infrastruktur på landsbygden vilka är viktiga för livsmedelsförsörjningen.

Hjälp med trädgårdsodlingar

FAO planerar även att övervaka och kontrollera att urbana och stadsnära jordbruksområden nyttjas för att öka den lokala matproduktionen, speciellt med tanke på att det efter jordbävningen finns ett stort antal människor som tvingats fly sina hem.

Trädgårdar och andra odlingsytor kan, förutom att öka mattillgången även påverka katastrofdrabbade människor positivt. Om dessa trädgårdar utnyttjas på rätt sätt kan de stora påfrestningarna som landets förstörda natur utsatts för minska.

Det stöd som småskaliga producenter på Haiti kommer att behöva främst är jordbruksredskap, växtnäringsämnen, utsäde för baljväxter,  majs och grönsaker samt hjälp med den småskaliga lokala djurhållningen. Grönsaksodling är viktigt för att säkerställa den lolaka livsmedelsförsörjningen och kan skördas inom tre månader om de planteras nu.

Med tanke på att de höga livsmedels- och bränslepriserna under 2008 ledde till våldsamma demonstrationer och politisk oro på Haiti är det mycket viktigt att få igång jordbruket i denna svåra situation. 

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO och katastrofer - Haiti

FN:s livsmedelsprogram

FAO:s insamling för Haiti