FAO

FAO: Fröbanken i Svalbard en vital investering för framtiden

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2008 11:10 CET

I ett valv i ett fruset berg kommer man att samla fröprover från världens
viktigaste grödor


Uppförandet av ett globalt frölager, som kommer att
innehålla dubletter av världens olika och unika grödor, är “en av de mest innovativa och imponerande handlingarna som gjorts för mänskligheten”, framhåller FAO:s generaldirektör Jacques Diouf idag. “Den skatt som skyddas i
Svalbard kommer att bli en försäkring för framtida utmaningar”, tillägger Diouf.

Jacques Diouf deltar i den konferens som hålls på Svalbard med anledning av
invigningen av den globala fröbanken.

Förvaras i konstant kyla

Valvet har byggts i ett fruset berg nära byn Longyearbyen på Svalbard. Svalbard är beläget nästan 1000 kilometer norr om Norges fastland och består av en grupp öar. Permafrost och tjocka bergväggar kommer att garantera att genetiskt material som lagrats i valvet hålls fruset och skyddas även utan elektricitet.

Den norska regeringen har stått för konstruktionen av valvet. The Global Crop
Diversity Trust
, framhåller att valvet är en viktig komponent i ett rationellt och säkert globalt system i syfte att bevara mångfalden bland alla våra grödor. Fonden stödjer utvecklingsländer genom att förbereda, packetera och transportera de fröer, som har sitt ursprung i och används i dessa länder till Arktis.

Valvet i Svalbard kommer att ta emot en deposition av c:a 200 000 fröer inom ramen för det internationella avtalet om genetisk mångfald. Valvet har kapacitet att ta emot 4,5 miljoner fröprover, vilket motsvarar omkring 2 miljarder fröer.

Under hot

“Världens genpol av grödor, som finns i sädesfrön, är avgörande för att kunna öka produktionen av grödor, lindra klimatförändringar och angrepp av pest och andra sjukdomar och för att försäkra en genetisk resursbas för framtiden. Men mångfalden av grödor är under konstant hot från naturkatastrofer och katastofer som satts igång av människor”, påpekar Diouf. Det är det internationella avtalet om genetisk mångfald, ett internationellt ramverk för att bevara och få tillgång till biologisk mångfald av spannmål
och som antagits av FAO:s medlemsländer, som bidragit till den snabba etableringen av den globala fröbanken på Svalbard. Avtalet har ratificerats
av 116 länder för att göra det möjligt att bevara växtgenetiska resurser och syftar till en hållbar användning som kan komma alla till godo.

“Fröer är livets transportmedel”, säger Diouf. Fröbanken kommer att garantera att den genetiska mångfalden, som behövs vid för spannmålsproduktion kommer att finnas tillgängliga för att klara av framtida utmaningar inom jordbruket.
Inom de närmsta 25 åren måste spannmålsproduktionen öka med nästan 50 procent
och mycket av denna produktionen måste komma från mark, vatten och andra naturresurser som redan används.

Klimatförändringar

Klimatförändringar kommer att ha stor inverkan på jordbruket. “En ökning av medeltemperaturen skulle leda till allvarlig minskning av biologisk mångfald
och förlust av genetiska resurser för framtida jordbruksproduktion”, understryker Diouf.

“Mer torka och översvämningar kommer att påverka den lokala produktionen negativt. Avkastningen från grödor kommer troligtvis att minska även då
medeltemperaturen endast höjs något, framförallt i tropikerna, som säsongsvis är torra, och som också är centra för biologisk mångfald. Det kan även leda
till ett avveckling av jordbruksmarker och till avskogning. Vi uppskattar att redan nu står avskogning för 20 procent av utsläppen av växthusgaserna i utvecklingsländerna. Inom en nära framtid kommer klimatförändringar påverka
ekosystemen i jordbruket och de människor som är beroende av lantbruk”, tillägger Diouf.

FAO kommer att anordna en en högnivåkonferens om tryggad tillgång till mat och de utmaningar klimatförändringarna och satsningen på bioenergi utgör, High-level Conference on World Food Security, and the Challenges of Climate Change and Bioenergy, i Rom den 3-5 juni. Dessutom anordnar FAO en konferens i november i år om hur vi skall trygga tillgången till mat för världen 2050.

Läs mer:

FAO Nordens hemsida

High-level Conference on World Food Security, and the Challenges of Climate Change and Bioenergy

The Global Crop Diversity Trust

Arctic Seed Vault

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture