Landsbygdsdepartementet

FAO fyller 60 år på världslivsmedelsdagen den 16 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 09:22 CEST

Idag firar FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO, världslivsmedelsdagen genom världsomfattande manifestationer. Syftet är att påminna om de oerhörda problem som orsakas av fattigdom och hunger i stora delar av världen. Idag är det också 60 år sedan FAO bildades.

Årets tema för världslivsmedelsdagen är "Lantbruk och kulturöverskridande dialog - vårt gemensamma arv" och med detta vill FAO belysa vikten av att olika kulturer byter erfarenheter inom lantbruket mellan varandra för framgång i kampen mot fattigdomen.

- Världslivsmedelsdagen är viktig för en vidare dialog och kan bidra till ökad solidaritet mellan folken, sägen den svenske jordbruksministern Ann-Christin Nykvist.

Historiskt har den kulturöverskridande förflyttningen av växter och djur fött fram en revolutionerande förändring av människors kost och minskat fattigdomen. Afrika gav övriga kontinenter kaffet och det är nu en populär dryck över hela världen och en betydelsefull produkt i Latinamerikas jordbruk. Asien började odla riset, som är idag är ett viktigt födoämne för mer än halva världens befolkning. När kameler fördes från Afrika till Arabien blev det möjligt för människor att leva och färdas även i extrema miljöer. Kamelens kött och mjölk gav också människor föda.

I samband med Världslivsmedelsdagen uppmärksammas i år också FAO:s 60-årsjubileum. FAO grundades den 16 oktober 1945 i Quebec, Kanada. Organisationen fick i uppdrag att skapa en bättre värld i fred genom att försäkra det internationella samfundet frihet från hunger samt med uppgiften att skapa normer och bidra med teknisk rådgivning till medlemsländernas jordbrukspolitiker.

Idag bidrar FAO med sin kunskap genom projekt i hela världen t.ex. i arbetet med att hindra spridningen av fågelinfluensan, i bekämpandet av gräshoppsinvasionerna i Afrika, i utarbetandet av regler för livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet, i övervakningen av fiskeresurser för att hindra utfiskningen av världshaven och i utvecklandet av skogsnäringen och arbetet med att följa klimatförändringarna.

- FAO är en neutral mötesplats för nationer och en plattform för internationella förhandlingar om livsmedel och lantbruk. Det är viktigt att FAO nu ta på sig en tydlig roll i diskussionen om framtidsfrågorna, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.


Kontakt:
Anders Grönvall
Pressekreterare
08-405 11 88
070-615 11 88
registrator@agriculture.ministry.se