FAO

FAO lanserar en ny satsning för att minska utsläppen från jordbruk

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 13:55 CET

Uthålligt jordbruk som bevarar jordfuktigheten, skyddar mot erosion, ökar mängden organiskt material, fixerar kväve och motverkar ogräs.

Finland är först ut att finansiera projektet

Finland är det första landet som finansierar FAO:s satsning för att minska jordbrukets inverkan på klimatet i utvecklingsländer. Summan som Finland bidrar med är 60 miljoner dollar.

Satsningen sträcker sig över fem år och ska finansieras från flera håll. Dess syfte är att främja hållbart jordbruk med låga växthusgasutsläpp i utvecklingsländer.

Inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn meddelade FAO att Finland donerar 3,9 miljoner dollar för perioden 2010-2011. FAO kommer även att tillfråga andra bidragsgivare om vidare finansiering.

Jordbruket står för 14 procent av växthusgasutsläppen och därför är åtgärder inom sektorn viktiga för att uppnå utsläppsminskningar. Jordbruket har en möjlighet att minska sina utsläpp bland annat genom att binda och lagra koldioxid från atmosfären i jordar och växter.

Enligt FAO:s undergeneraldirektör, Alexander Müller, är utmaningen nu att tillämpa grön teknik och hållbara metoder för att uppnå utsläppsminskningar. Han påpekar också att många småjordbruk redan använder sig av sådana hållbara lösningar.

Grön teknik och jordbruksmetoder som binder kol används både inom uthålligt och ekologiskt jordbruk och innefattar ingen eller återhållsam jordbearbetning, spridning av komposterat material, plantering av fleråriga grödor, trädjordbruk och eftersådd eller förbättrad skötsel av bete på gräsmarker. Metoderna står för 90 procent av jordbrukets utsläppsminskningspotential. Dessa kan minska både hunger och fattigdom. Genom projektet vill man underlätta implementering av den gröna tekniken och de hållbara jordbruksmetoderna.

Finlands utrikesministerium påpekar att klimatförändringens effekter på jordbruksproduktionen och landsbygdsbefolkningen blir tydligare, speciellt i utvecklingsländer. Landsbygdsutveckling, livsmedelsförsörjning och klimatförändring hör till de viktigaste ämnena inom Finlands biståndspolicy. Det nya programmet ser till att samordna relevanta områden på ett hållbart sätt. Därmed kan alla länder som är i behov ges möjligheter att få resurser för att utveckla jordbrukssektorn, öka livsmedelsförsörjningen och dämpa klimatpåverkan samtidigt.

För att kunna påverka de största källorna till koldioxidutsläpp måste man fokusera på samspelet mellan jord- och skogsbruk och minska utsläppen orsakade av avskogning och skogsförstörelse men även utsläppen från jordbruket. Beslutet om Finlands bidrag gjordes av Finlands utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen.

I dagsläget saknas tillgänglig data för länders eller regioners växthusgasutsläpp från enskilda jordbruksvaror. En global databas för att kartlägga växthusgasutsläppen från de viktigaste jordbruks- länderna, regionerna och varorna kommer att skapas inom programmet.

Läs mer:

Klimatförändring och tryggad tillgång till mat

FAO-profil för klimatförändring