FAO

FAO och Naturskyddsföreningen seminarium - Handel som stärker naturen

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 12:07 CEST

Handel som stärker naturen - småskalig odling och lokal handel för social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

I en globaliserad värld blir sammankopplingen mellan kontinenter, ekonomier och ekosystem allt starkare. De komplexa sambanden mellan livsmedelsproduktion, handel och miljö blir också allt tydligare. Detta avspeglar sig bland annat i klimatfrågan och senare tids kraftigt stigande livsmedelspriser, något som drabbar oss alla, men i regel är det de fattiga som drabbas allra hårdast.

Den största delen av världens jordbruksprodukter når inte världsmarknaden utan produceras och konsumeras lokalt. Kommer lokal handel med jordbruksprodukter och småskalig livsmedelsförädling att bli ännu viktigare nu när oljepriset blir allt högre och klimatförändringarna kräver minskade transporter?

Under seminariet diskuteras och visas exempel på hur produktion och handel kan ställas om för att ge vinster både ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Ur programmet

  • Jakob Lundberg presenterar Naturskyddsföreningens nya rapport om en fallstudie från södra Brasilien. Den handlar om organisationen Centro Ecológico som sedan starten 1985 lyckats få igång ett småskaligt ekologiskt produktionssystem som gynnar såväl lokala lantbrukare och konsumenter som Atlantregnskogen,ett av världens mer skyddsvärda ekosystem.
  • Ramesh Sharma från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation,FAO, medverkar och berättar om villkoren för internationell och lokal handel med fokus på en tryggad tillgång till mat.


  • Emil Sandström från Sveriges Lantbruksuniversitet tar upp frågan om småskalig handel och livsmedelsförädling ur ett landsbygdsutvecklngsperspektiv.


  • Mikael Karlsson från Naturskyddsföreningen avslutar seminariet genom att tala om handel och hållbar utveckling.


Tid och plats

Tid: Tisdagen den 7 oktober 2008, kl 8.30-13.00
Plats: Södra Paviljongen, Centralplan 3, Stockholm

Inbjudan och program

Inbjudan och program (pdf)