FAO

FAO: s generaldirektör i Swaziland under pågående matkris

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 11:30 CEST

Katastrofhjälp på väg till bönder i södra Afrika

2008-09-08

Diouf utlovar detta stöd i samband med ett besök idag på ett skolprojekt för jordbruksutbildning. Projektet ligger i Boyane, i närheten av huvudstaden Mbabane. Diouf förklarar att katastrofhjälpen till bönderna är ett led i FAO:s initiativ mot stigande livsmedelspriser (Initiative on Soaring Food Prices, ISFP).

Priset på olja och olika baslivsmedel, som till exempel ris och majsmjöl, har stigit kraftig de senaste månaderna. Det har medfört att bönderna i Swaziland inte haft råd att inhandla utsäde och andra produkter till jordbruket, vilket resulterat i att de riskerar bli utan skördar, utan inkomster och utan mat.

Med början den 29 september öppnade FAO en form av lokala marknader, där bönderna kan välja utsäde och andra jordbruksprodukter från lokala producenter.

I stället för att distribuera färdigpaketerat utsäde, tilldelas samtliga bönder ett slags ransoneringskvitto. Därefter kan de fritt välja mellan olika utsäden och producenter. På så sätt får de lokala producenterna tillgång till nya kunder.

Samverkande insatser

Swaziland finns med på FN: s lista över länder där samordnade och breda hjälpinsatser genomförs, med syfte att motverka effekterna av de kraftigt stigande livsmedelspriserna.

"Vi höjer ambitionsnivån och arbetstakten i samtliga länder" framhåller Diouf. "Vi måste samarbeta för att öka produktionen av livsmedel i de områden där situationen är akut. På så sätt kan vi hejda effekterna av de stigande livsmedelspriserna" tillägger generaldirektören.

Systemet med ransoneringskvitton har använts tidigare i Swaziland, när syftet varit att öka produktionen av livsmedel. Det användes bland annat under 2006-2007 efter det att stora delar av skörden gick förlorad till följd av svår torka. Den gången stod EU: s kontor för humanitärt bistånd (ECHO) och FN: s centrala nödhjälpsfond (CERF) bakom initiativet och finansieringen.

Diouf understryker dock att katastrofhjälpen bara utgör en aspekt av lösningen. Han uppmanar på nytt till behovet att öka investeringar till jordbruket och till politiska hanlingsprogram som syftar till att lösa andra problem, som påverkar den regionala tillgången till mat.

I Swaziland försvåras en tryggad tillgång till mat främst av klimatförändringarnas effekter samt spridningen av HIV/AIDS.

Under besöket i Boyane får skolbarnen möjlighet att visa upp sina kunskaper inom hantverk och ekologisk jordbruksskötsel. Skolbarnen ingår i FAO: s program, Junor Farmer Field and Life Schools Initiative (JFFLS), som bland annat ger utbildning till barn vars föräldrar avlidit i AIDS.

I Swaziland delar FAO: s katastrof- och rehabiliteringsprogram (ECRU) och andra FN-organ för ansvaret av JFFLS programmen. De skolbarn som ingår i programmen får tillgång till näringsrik mat, samtidigt som deras kunskaper om jordbruk ökar då de lär sig att odla olika grödor.

JFFLS programmen överför även andra slags kunskaper till barnen, som ger dem de verktyg som behövs för att leva hälsosamma och aktiva liv. I Swaziland finansieras dessa program huvudsakligen av Australiens regering.

"Vi måste stärka hushållen i allmänhet. På så sätt kan en tryggad tillgång till mat säkerställas, även i samband med nödlägen, som exempelvis stigande livsmedelspriser och stark torka" framhåller Diouf.

FAO: s initativ mot stigande livsmedelspriser

I FAO: s initiativ mot stigande livsmedelspriser ingår olika hjälpinsatser. Vissa av dem är i full gång, medan andra ska påbörjas. Sammantaget berörs runt 78 länder världen över.

Livsmedelspriserna steg med 52 % mellan år 2007 och 2008. I fattiga länder har detta fått allvarliga ekonomiska, sociala och politiska konsekvenser. Samtidigt har de höga priserna på insatsvaror till jordbruket hindrat de fattiga länderna från att öka livsmedelsproduktionen. Mellan januari år 2007 och april 2008 steg priset på särskilt handelsgödsel snabbare än priset på livsmedel.

I december år 2007 introducerade FAO sitt initativ mot de stigande livsmedelspriserna. FAO förutsåg tidigt att de stigande livsmedelspriserna skulle slå hårt mot fattiga länder. Initiativet innebär att olika åtgärder sätts in med syfte att stimulera produktionen, och öka lagren, av livsmedel. Dessutom har olika politiska åtgärder arbetats fram för att öka tillgängligheten till mat.

De länder som drabbats hårdast ligger i Afrika. Enligt FAO behövs det årligen minst 30 miljarder US dollar för att säkra tillgången till mat och för att utveckla de jordbrukssystem som försummats under åtskilliga årtionden.

Läs mer:

Pressmeddelandet på FAO.org (på engelska)

FAO's Initiative on Soaring Food Prices

FAO's Junior Farmer Field and Life Schools

FAO och HIV/AIDS

Tidigare pressmeddelanden från FAO Norden:

FAO:s initiativ mot stigande matpriser når nu 54 länder (2008-07-08)

Diouf: Världen måste ta chansen att stärka jordbruket (2008-04-29)

I de fattigaste länderna fortsätter spannmålsräkningarna att stiga, regeringar försöker att begränsa inverkan (2008-04-11)

FAO uppmanar till omedelbara åtgärder för att skydda de fattiga mot stigande matpriser (2007-12-17)

Jordbruksskolor för utsatta ungdomar på landsbygden på uppgång i Afrika(2007-11-28)