FAO

FAO:s generaldirektör presenterar arbets- och budgetprogram

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2013 17:27 CEST

Organisationens genomförda reformarbete togs också upp vid FAO:s styrande råds möte

FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva öppnade FAO:s styrande råds möte med att presentera organisationens nya arbets- och budgetprogram för perioden 2014-2015. En reell ökning på en procent av budgeten krävs för att organisationen ska kunna utföra sitt huvudsakliga arbete med att bekämpa hungern, undernäringen och främja en hållbar utveckling av jordbruket.

Generaldirektören presenterade också hur den lyckade omorganisationen under det gångna året lett till minskad byråkrati och minskade kostnader som kommer att effektivisera organisationens arbete.

”Vi talar om en ambitiös omorganisation som precis inletts. Effekten syns inte alltid direkt, men reformerna är betydelsefulla för att FAO ska kunna verka på 2000-talet och för att organisationen ska kunna utföra det organisationen är ämnad för”, sa Graziano da Silva.

Ökad effektivitet och fältnärvaro

Medlemsländerna gav organisationen i uppdrag att spara 6,5 miljoner dollar, men sett över de 16 månaderna sedan Graziano da Silva tog över rodret för FAO så har organisationen kunnat sänka sina kostnader med ytterligare 19,3 miljoner dollar. Den totala besparingen på 25,8 miljoner dollar, som är nästa fyra gånger så stor mot vad som efterfrågats, består mestadels av besparingar inom det administrativa området främst vid FAO:s huvudkontor.

Graziano da Silva påpekade att processen har möjliggjort en ökad decentralisering av organisationen. Här ingår ett inrättande av 55 nya professionella tjänster världen över samtidigt har det tekniska kunnandet vid huvudkontoret lyckats bibehållas.

”Som jag tidigare framhållit, tror jag att genom att eftersträva en stark fältnärvaro kan en verklighetsförankrad kunskapsorganisation som FAO bli ett faktum”, sa Graziano da Silva.

Vid diskussionen för arbets- och budgetprogrammet uppmanade generaldirektören medlemsstaterna att prioritera de investeringar som ger bäst valuta för pengarna: som den framgångsrika omorganisationen med att minska det totala antal fasta tjänster men samtidigt öka antalet tjänster i fält.

Graziano da Silva framhöll också de stora förändringar som redan är genomförda, samt vilka som krävs för att föra processen vidare, sammantaget skapas så ett nytt FAO som strävar mot det slutgiltiga målet; en värld utan hunger. ”För första gången i FAO:s historia så kommer budgetarbetet bedrivas utefter de resultat och mål vi vill uppnå, och inte enbart utifrån den verksamhet vi bedriver”.

Socialt skydd betonas

Graziano da Silva föreslog att FAO:s kapacitet för att skapa sociala skyddsnät ska förstärkas, och anledningen till det är ganska enkel, menade han. ”FAO:s främsta uppgift är att bekämpa hungern, när organisationen bildades efter andra världskriget var huvudorsaken till hunger en otillräcklig livsmedelsproduktion. På den tiden var första och enda prioritet en ökad produktion”, konstaterade Graziano da Silva.

Även om livsmedelsproduktionen har ökat exceptionellt sedan dess, så är nästan 870 miljoner människor fortfarande kroniskt undernärda, förklarade Graziano da Silva.

”Idag är hungern ett mer komplext och svårlöst problemet än tidigare. Den främsta orsaken till hunger nuförtiden är bristande tillgång till mat. Det är relaterat till fattigdom och framförallt fattigdom på landsbygden. Att förbättra de sociala skyddsnäten är ett effektivt sätt att öka fattiga människors möjlighet att köpa den mat de behöver kortsiktigt och det kompletterar de åtgärder som strävar mot att öka de småskaliga lantbrukarnas produktivitet och sysselsättning på landsbygden”, sa Graziano da Silva.

Graziano da Silva konstaterade att det är fyra viktiga områden inom FAO som behöver förstärkas framöver; det tekniska samarbetsprogrammet (kärnan i FAO:s tekniska expertfunktion i fält), integreringen av socialt skydd vid fattigdomsbekämpning, övervaknings- och utvärderingsfunktioner, samt områden inom kommunikation, opinionsbildning, partnerskap och kapacitetsutveckling.

Viktiga punkter i arbets- och budgetprogrammet

I det nya arbets- och budgetprogrammet efterfrågar FAO en reell ökning med cirka en procent. Programmet kommer att leda till stora förändringar i hur organisationen arbetar. Några huvudpunkter är:

·  En budgetökning på 10 miljoner dollar för att stärka prioriterade arbetsområden såsom det tekniska samarbetsprogrammet (FAO:s tekniska arbete i fält) inklusive stärkande av ett socialt skydd.

·  Utvecklande och genomförandet av regionala initiativ och program inom ramen för de strategiska handlingsplanerna.

·   Ytterligare förstärkning av decentraliseringsprocessen.

Rådet bekräftade utnämningen av Maria Helena Semedo som ny biträdande generaldirektör. Semedo är kapverdisk medborgare och har arbetat för FAO sedan 2003 då hon arbetade som FAO representant i Niger. År 2008 utsågs hon till biträdande regionchef för Afrika och till koordinator för den Västafrikanska regionen. 


Läs mer: 

Pressmeddelandet på engelska

FAO Norden hemsida