FAO

FAO:s matprisindex oförändrat i januari

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 17:03 CET

Spannmålsproduktionen i världen sjönk under 2012 -men goda utsikter för 2013

FAO:s matprisindex ligger stabilt på 210 punkter under januari 2013 efter tre månader av nedgång. Prisuppgången på olja och fetter kompenseras av lägre spannmåls- och sockerpriser, medan mejeri- och köttprodukter i stort sett förblir oförändrade.

Nedgången av indexet har avstannat sedan FAO:s senaste prognos för spannmålsproduktion under 2012 visar på en betydande uppskrivning av skördeprognosen. Spannmålsproduktionen för året uppskattas nu till 2 302 miljoner ton - 20 miljoner ton mer än i prognosen för december.

FAO:s månatliga översikt över spannmålsutbud och efterfrågan noterar att den reviderade prognosen främst återspeglar justeringar för den uppskattade majsproduktionen i Kina, Nordamerika och de europeiska OSS-länderna (Oberoende staters samvälde). Men trots denna nya nivå hamnar den globala produktionen av spannmål fortfarande 2 procent under rekordskörden 2011.

De första prognoserna för spannmålsproduktionen under 2013 pekar på en ökande produktion av vete i världen. En ökning av vetearealen i Europa på uppskattningsvis 4-5 % har tillsammans med gynnsamt väder bidragit till denna ökning.

Utsikterna för USA är dock sämre. Trots en förväntad enprocentig ökning av höstvetesådden och en expansion av odlingsmark med vårvete, så har svår torka orsakat stora problem i södra USA:s slättlandskap där skördarna rapporteras vara mycket dåliga.

”Med tanke på det begränsade utbudet så förblir vädret en avgörande och viktig faktor för prisutvecklingen. För flera spannmålsslag måste det till en avsevärd produktionsökning under året för att undvika oväntade prisökningar” säger Abdolreza Abbassian, spannmålsekonom på FAO.

Spannmålslagren minskar i världen

Världens spannmålslager förväntas omfatta 495 miljoner ton i slutet av skördesäsongen 2012/13, som ger en global lagernivå efter konsumtion (stock-to-use ratio) på 20,6 procent, vilket är en minskning från 22 procent år 2011/12, men över den låga nivån på 18,7 procent under år 2007/08.

Spannmålshandeln i världen beräknas minska till 297, 5 miljoner ton år 2012/13. Detta är en minskning med 6 procent jämfört med föregående säsong, men det är nästan två miljoner ton mer än decemberprognosen. Spannmålssituationen i världen har förbättrats i och med att Indien återupprättat en omfattande veteexport på 6,5 miljoner ton samt genom Brasiliens majsexport på 22 miljoner för 2013.

Världsmarknadspriserna

Världsmarknadspriset på spannmål sjönk med 1,1 procent, eller nästan tre punkter, till 247 punkter i januari. Spannmålsindexet har fallit sedan oktober 2012, vilket huvudsakligen återspeglas av förbättrade skördeförhållanden.

FAO:s prisindex för oljor och fetter låg i genomsnitt på 205 punkter i januari, vilket är en uppgång med 4,4 procent eller motsvarande nio punkter från december. Detta visar på en vändande trend från de senaste fyra månadernas nedgång. Återhämtningen beror framförallt på en ökad efterfrågan på palmolja.

FAO:s prisindex för mejeriprodukter låg i genomsnitt på 198 punkter i januari, vilket är något högre än i december.

FAO:s köttprisindex låg i genomsnitt på 176 punkter i januari, en marginell nedgång mot december. Prisnoteringar för olika köttkategorier var generellt sett stabila, även om en viss avmattning noteras för fjäderfä- och griskött.

FAO:s sockerprisindex låg i genomsnitt på 268 punkter i januari, vilket är en nedgång med 2,2 procent jämfört med december. Förväntningar om ett globalt produktionsöverskott och goda exportmöjligheter under 2012/13, särskilt för Brasilien och Thailand, medförde att priserna sjönk för tredje månaden i rad.  

FAO:s matprisindex är ett månatligt mått på förändringen av världsmarknadspriserna för en korg med livsmedelsråvaror.  

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

 FAO Nordens hemsida