FAO

FAO:s matprisindex upp en procent - mejeriprodukter driver uppgången

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2013 16:17 CEST

Måttliga prisförändringar på andra varor

FAO:s matprisindex steg med en procent i mars jämför med månaden innan, främst på grund av en 11 procentig ökning på mejeriprodukter.* Samtidigt har FAO:s övervakning av spannmålssituationen i världen reviderats. De nya skördeprognoserna för 2012 visar en ökad produktion på upp emot 3 miljoner ton, vilket är 2 procent lägre än rekordet som sattes 2011.  

”Världsproduktionen av spannmål 2013 kan komma att återhämta sig avsevärt förutsatt att de stora produktionsregionerna inte drabbas av ogynnsamt vädret” säger FAO i sin senaste översikt över spannmålsutbud och efterfrågan. Överlag är utsikten för samtliga spannmålssorter god. Vetet har haft god tillväxt och som en följd av attraktiva priser förväntas sådden av ris och fodersäd öka.  Veteproduktionen i världen väntas öka med 4 procent till 690 miljoner ton under 2013. Det är bara under 2011 som det har producerats mer vete, då produktionen låg på 700 miljoner ton.

Ovanligt rörliga priser för mejeriprodukter

FAO:s  matprisindex för mejeriprodukter ökade under mars med 22 punkter till 225, vilket är en av de största förändringarna som hittills registrerats. Prisuppgången är en följd av varmt och torrt väder i Oceanien, vilket lett till att mjölkproduktionen kraftigt minskat och följts av en minskad förädling av mejeriprodukter i regionen.  

De mejeriproduktpriser som används vid beräkningen av FAO:s prisindex baseras på Nya Zeelands export, då landet är världens största exportör av mejeriprodukter och omfattar sammanlagt ungefär en tredjedel av den globala handeln. Exportpriserna för mejeriprodukter har även stigit hos andra viktiga exportörer, såsom Europeiska Unionen och USA, men inte i samma utsträckning.

”Prisökningen är delvis en återspegling av osäkerheten på marknaden, då köpare söker alternativa marknader för uppköp” menar matprisindexrapporten. Efter att ha upplevt en ovanligt kall vinter har dessutom mejeriproduktionen i Europa inte kommit igång fullt ut och vintern har även fördröjt betestillväxten.

Övriga råvarupriser stabila

FAO:s spannmålsindex låg i genomsnitt på 244 punkter i mars, vilket är oförändrat jämfört med februari. Majspriserna steg förra månaden som en följd av att USA:s export minskade. Prisökningen på majs kompenserades av ett lägre vetepris som följd av förväntat goda skördeutsikter för vete. Det globala priset på ris förblev stabilt.

FAO:s prisindex för oljor och fetter sjönk 2,5 procent jämfört med februari. Det är en följd av att priset för sojaolja sjönk efter gynnsamma väderförhållanden i Sydamerika, en rekordskörd av sojabönor i USA och avbeställda inköp från Kina. Priset för palmolja var även det något lägre.

FAO:s köttprisindex låg i genomsnitt på nästan 176 punkter i mars, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med februari.

FAO:s sockerprisindex låg nästan 2,8 punkter högre jämfört med februari, vilket motsvarar en enprocentig ökning.   

 

* När FAO:s matprisindex beräknas står mejeriprodukter för 17 procent av det sammanräknade indexet.

 

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO Nordens hemsida