FAO

FAO:s samarbetsstrategier godkänns av rådet

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2013 14:11 CEST

Fokus på samarbete och partnerskap med civilsamhället och privata sektorn

FAO:s styrande råd, som sammanträder en gång i halvåret för att utvärdera program- och budgetverksamheten, har godkänt två nya strategier som syftar till att stärka FAO:s samarbete med organisationer från civilsamhället och den privata sektorn. Strategierna utgör riktlinjer för FAO:s arbete med att uppnå organisationens strategiska mål där kampen mot hunger, osäker livsmedelsförsörjning och undernäring inkluderas. 

När generaldirektör José Graziano da Silva tackade rådet för godkännandet sa han ”Vi har många gånger upprepat att vi måste arbeta tillsammans för att uppnå en värld utan hunger. De nya strategierna visar på vårt beslut att öka samarbetet med andra aktörer.”

För att uppnå organisationens mål ser FAO att samarbeten måste vidgas och stärkas, särskilt med tanke på den pågående decentraliseringsprocessen. Samarbete och stöd från andra aktörer är avgörande. 

Godkännandet av strategierna gör det enklare för FAO att etablera samarbeten med civilsamhället och den privata sektorn, särskilt vid arbete i fält. En viktig faktor är att identifiera och involvera centrala aktörer som verkar nationellt med frågor som rör livsmedelsförsörjning och kan stödja det arbete som FAO bedriver. 

De nya strategierna identifierar sex huvudområden för samarbete: policydialog, normativt arbete, teknik- och fältprogram, påverkansarbete och kommunikation, gemensam användning och mobilisering av resurser samt kunskapsutbyte. Strategierna inkluderar två huvudsakliga interaktionsnivåer: global- och decentraliserad nivå. 

Strategierna är ett resultat av en utökad dialog mellan FAO:s medlemsstater, personal från både huvudkontor och i fält, samt viktiga externa aktörer. Rådgivande möten, bilaterala diskussioner och informella sammankomster har tidigare hållits vilket återspeglas i de slutgiltiga dokumenten.

FAO:s reviderade riktlinjer för de kommande tio åren består av fem strategiska mål:

1. Bidra i kampen mot hunger, osäker livsmedelsförsörjning och undernäring

2.  Öka och förbättra tillgången av hållbart producerade varor och tjänster från jordbruk, skogsbruk och fiske

3. Minska fattigdomen på landsbygden

4. Möjliggöra inkluderande och effektiva jordbruks- och livsmedelssystem på lokal, nationell och global nivå

5. Stärka försörjningsmöjligheterna och minska sårbarheten vid krissituationer


Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO Nordens hemsida