FAO

FAO startar upp diskussion kring deklaration inför Världstoppmötet om tryggad tillgång till mat

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2009 12:00 CEST

FAO:s generaldirektör Jacques Diouf har bjudit in regeringar runt om i världen att delta i förhandlingarna för att enas om en deklaration om tryggad tillgång till mat. Den ska antas under världstoppmötet mellan stats- och regeringschefer, som ska äga rum 16-18 november 2009 i Rom. Beslutet att kalla till mötet togs av FAO-rådet i juni 2009.

För att inleda förhandlingarna har Diouf skickat ett dokument till utrikes-, bistånds- och jordbruksministrar i FAO och FN:s medlemsländer.

Skriften har rubriken "Sekretariatets bidrag till att definiera mål och ett eventuellt beslut från världstoppmötet om tryggad tillgång till mat " (Secretariat contribution to defining the objectives and possible decisions of the World Summit on Food Security). Här formuleras krav om att hungern fullständigt ska utrotas från jordens yta till 2025 och om en säkrad tillgång till hälsosam och näringsriktig mat till en växande världsbefolkningen, vilken beräknas uppgå till 9,2 miljarder år 2050.

Dokumentet föreslår delar till en ny ledningsstruktur för en tryggad tillgång till mat i världen. Den tar också upp frågor om offentliga och privata investeringar för att öka jordbruksproduktionen i utvecklingsländerna, akut livsmedelsbistånd, tidig reaktion på livsmedelskriserna, handel och stöd till jordbrukare, instabila marknader, institutionell- och kapacitetsutveckling, kvalitet och livsmedelssäkerhet, gränsöverskridande skadedjur, sjukdomar hos växter och djur, liksom begränsningar av jordbrukets påverkan och anpassning till klimatförändringar.

Dokumentet som skickats till FAO:s medlemsländer bygger på uttalandet om en tryggad tillgång till mat från det senaste G8-mötet och antogs för några veckor sedan i L'Aquila, Italien. G8-ledarna åtog sig att mobilisera 20 miljarder US dollar (omkring150 miljarder SEK) under tre år och uppmanade till drastiska åtgärder för att befria människan från hunger och fattigdom genom att främja hållbar produktion och öka jordbrukets produktivitet, med tonvikt på tillväxt för den privata sektorn och för småbrukare.

"Jag hoppas att dokumentet kommer att leda till en betydande debatt i medlemsländerna, inte bara på regeringsnivå, utan också omfatta den privata sektorn, jordbrukare och frivilligorganisationer, FN systemet, andra internationella organisationer och biståndsorganisationer tillsammans med ambassadörer och representanter för olika regionala grupper" säger Diouf. "Det är dags att ta itu med de underliggande orsakerna till svält och hitta strukturella och varaktig lösningar för världens livsmedelstrygghet."

Sekretariatet bidrar till att definiera mål och ett eventuellt beslut från världstoppmötet om tryggad tillgång till mat på 16, 17 och 18 november 2009.

Läs dokumentet


Secretariat contribution to defining the objectives and possible decisions of the World Summit on Food Security (pdf)