FAO

FAO stödjer ursprungsbefolkningar

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 14:57 CET

Ny policy för att integrera ursprungsbefolkningar i organisationens arbete

FAO definierar en ny grund för samarbete och dialog med världens ursprungsbefolkningar, efter att ha antagit en ny policy för att säkerställa att hänsyn tas till dem i alla relevanta delar av organisationens arbete.

Ursprungsbefolkningar utgör endast omkring fem procent av världens befolkning. Trots detta utgör de omkring 15 procent av de fattigaste.

Policydokumentet FAO om ursprungsbefolkningar syftar till att vägleda organisationens olika tekniska enheter och uppmuntra anställda centralt och regionalt till att engagera sig mer i ursprungsbefolkningar och deras organisationer.

Policyn kommer att underlätta utbytet av kunskap och idéer i en rad områden såsom hållbart nyttjande av naturresurser, bevarande av traditionell kunskap och mångfald hos ursprungsbefolkningars livsmedelssystem, till förmån för landsbygdssamhällen och ursprungsbefolkningar.

"Genom att ta fram detta policydokument har FAO som målsättning att spela en viktig roll i världssamfundets ansträngningar till att garantera ett bättre liv för ursprungsbefolkningar och människor på landsbygden", säger FAO:s generaldirektör Jacques Diouf i förordet till rapporten. "Kampen mot hungern kan inte vinnas utan dem."

I harmoni med naturen

Många ursprungsbefolkningar lever i harmoni med naturen och är ofta direkt beroende av naturresurser för sin försörjning. Det innebär också att de många gånger har specialkunskaper om naturresurser och mångfald, både på land och i vattenmiljöer.

"Men insatser för att uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning och hållbar utveckling äventyras genom en pågående miljöförstöring och utarmning av traditionella kunskaper", sägs det i FAO:s policydokument.

Dessutom är många av de länder där ursprungsbefolkningar bor mycket känsliga för klimatförändringar. Som ett resultat har invånarna i dessa områden goda kunskaper och ett flertal strategier för anpassning som kan vara användbara inför framtida klimatförändringar.

Policyn har utarbetats i nära samråd med företrädare för ursprungsbefolkningarna, FN:s permanenta forum för ursprungsbefolkningar och andra FN-organ, samt ett flertal enskilda experter. Innehållet i policydokumentet bygger på internationella rättsliga dokument, såsom FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter vilken antogs 2007.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO:s policy om ursprungsbefolkningar (pdf)

Ursprungsbefolkningars livsmedelssystem

FN:s permanenta forum för ursprungsbefolkningar