Upplandsmuseet

Faraos lada

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2011 10:19 CEST

Utställningen visas 10 juni-14 augusti

Knappt synliga, mitt i trafikbruset från den nya E4:an och väg 292, ligger resterna av Faraos lada. En gång en stolt, timrad byggnad i byn Vallby utanför Tierp. Med sin kamera har Margareta Nordqvist följt ladans förfall och nu visar vi i 30 bilder ladans sega kamp innan alla spåren av byggnaden är helt borta. Med några av Margaretas egna ord ”Jag åkte förbi den gamla ladan flera gånger och tänkte – jag måste stanna och ta några bilder innan den rasar ihop…Det blev flera bilder, sommar som vinter… Jag har känt en slags respekt för den gamla timmerbyggnaden, som en gång var frisk och stark, men med åren tappat sin kraft och brutits ner…”

Men frågan återstår; Vem var Farao? Vi vet att han hette Verner Andersson och bodde i byn Fäcklinge. Han ägde ladan under några decennier i mitten av 1900-talet. Varför byggnaden i folkmun kallades Faraos lada vet vi inte idag, men kanske våra utställningsbesökare kan hjälpa oss vidare med vår fråga.

Man kan säga att det är en utvecklingens naturlag som formar vårt kulturlandskap. I området kring Vallby by utanför Tierp har människor varit bosatta i ungefär femtusen år. För att ge en mycket liten inblick i olika tiders mänskliga spår omkring Faraos lada gör vi några korta nedslag i historien. När den nya E4:an byggdes gjordes arkeologiska undersökningar som visar tidiga spår efter människornas livsvillkor. De tidigaste spåren kommer från stenåldern. Den första gången Vallby nämns i skrift är i ett pergamentbrev från år 1426. Namnet skrivs då Walby. Från år 1641 och framåt kan vi i lantmäterikartorna följa byns historia fram till laga skiftets genomförande åren mellan 1861-1865. 

Utställningen invigs fredag den 10 juni, kl 16.00 av Pia Wårdsäter, kommunalråd i Tierps kommun.

Pressvisning fredag den 10 juni kl 11.00 .  
Margareta Nordqvist visar utställningen. Hon har tilldelats Tierps kommuns kulturpris 2011.

För mer information kontakta utställningschef Tuula Autio, 018-16 91 40, 070-409 95 62 eller tuula.autio@upplandsmuseet.se

 

 

I centrum för Upplandsmuseets verksamhet står den uppländska kulturhistorien och kulturarvet. 
Museets uppdrag är att utforska kulturhistorien, 
vårda kulturarvet och förmedla kunskapen om det.

Att utforska kulturhistorien är verksamhetens drivkraft. Upplandsmuseet bedriver kontinuerlig kunskapsuppbyggnad i form av vetenskaplig forskning, undersökningar och inventeringar. 
Arbetet resulterar i materiella samlingar av olika slag: föremål, fotografier, texter.

Genom att förteckna, registrera och vårda insamlade föremål och kulturhistoriska miljöer i länet säkras kunskapen
om kulturarvet till förmån för dagens och framtidens människor.  
Här är verksamheten i magasinet central.

I museets uppdrag ingår att bearbeta och förmedla den uppländska kulturhistorien och göra den tillgänglig för länets invånare. Utställningar, publikationer, sökbara databaser, föreläsningar och visningar gör det möjligt för alla att ta del av kulturarvet.

Upplandsmuseets verksamhet med att utforska, vårda och förmedla
styrs av utarbetade handlingsprogram.