Länsstyrelsen Västerbotten

Farleden mellan Holmön och fastlandet öppnas idag

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2012 08:43 CET

Idag öppnas farleden mellan Holmön och fastlandet (i nord- och sydgående riktning) eftersom isen nu luckrats upp och inte längre är farbar. Det innebär bland annat att isbrytning kan ske vid behov. Skoterförare och andra som vistas i området bör vara medvetna om detta. De kan inte lita på isläget.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.