FAO

Farliga bakterier och kemikalier i fokus för kommissionen för livsmedelsstandardisering

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 19:28 CEST

Livsmedelssäkerhet dominerar Codex Alimentarius kommissionens möteRom, 6 juli 2009, - Kommissionen för internationell livsmedelsstandard (The Codex Alimentarius Commission, CAC) har antagit fler än 30 nya internationella standarder, riktlinjer och tillämpningslagar för att kunna förbättra livsmedelssäkerheten och skydda konsumenternas hälsa.

 

Nya standarder som kommission antog inkluderar:

Mängden akrylamid i mat minskas

Akrylamid anses vara potentiellt cancerframkallande för människor. Det är ett kemiskt ämne som upptäcktes i mat 2002. Kommissionen antog åtgärder för att kunna minska bildandet av akrylamid i mat. För tillverkning av potatisprodukter kommer vägledning ges genom tillämpningslagar till nationella och lokala myndigheter, producenter och andra. Detta för att förhindra och minska bildandet av akrylamid i hela tillverkningsprocessen. Rådgivningen inkluderar strategier för råvaror, tillsatsämnen; och livsmedelsframställning och uppvärmning. Akrylamid bildas när kolhydratsrik mat steks, friteras och ugnsbakas. Exempel på sådan mat är pommes frites, chips, kaffe, kakor, bakverk och bröd.

Farliga kolväten i mat ska minskas

Polycykliska aromatiska aromämnen är potentiellt cancerframkallande. Det är vissa delar av PAH som bildas vid förbränning av bränsle både vid röknings- och torkningsprocesser i matlagning som är skadliga. Kommissionen antog sina första riktlinjer för att minska intaget av PAH vid matlagning. Riktlinjerna kan också användas som grund för utbildningsprogram för konsumenter eftersom röknings- och torkningsprocesser används av både hushåll och industrier.

Föroreningar i kaffe ska minskas

Kommissionen inför vägledning för kaffeproducerande länder för att hjälpa dem utveckla och införa egna nationella program som förhindrar och minskar förorening av Ochratoxin A (OTA) i kaffe. OTA är ett svampgift (även kallat för mykotoxin) som också anses vara potentiellt cancerframkallande.

Nya kriterier för bröstmjölksersättning

För salmonella och andra bakterier i pulverkoncentrat till bröstmjölksersättning (för barn sex månader eller äldre) och för recept till speciella medicinska ändamål till småbarn, antog kommissionen nya kriterier. En bakterie som är särskilt bekymmerssam är E. sakazakii, därför antog kommissionen 2008 särskilda kriterier för spädbarn (0-6 månader). Eventuellt kan liknande kriterier komma att antas för bröstmjölksersättning och pulverkoncentrat i länder som ligger särskilt i farozonen för bakterien E. sakazakii från konsumtion av bröstmjölksersättning (exempelvis en befolkning med många spädbarn med nedsatt immunförsvar). Bröstmjölksersättning bör endast användas av en sådan målgrupp men olyckligtvis ges det ofta till barn som är yngre än sex månader. Standarden betonar betydelsen av att ta itu med den felaktiga användningen genom upplysningskampanjer och utbildning.

Färdigmat förbättras

Parametrar för mikrobiologisk provtagning och miljöövervakning av Listeria monocytogenes bakterien i färdigmat antogs. För vissa matvaror där tillväxt av Listeria monocytogenes inte kan ske sattes tillåtna maxnivåer. För färdigmat, där bakterien kan växa tillåts däremot ingen förekomst av bakterien. Producenter kan med de nya parametrarna, kontrollera och förhindra föroreningar av bakterien i färdigmat. Den kan annars orsaka listerios, en potentiellt dödlig sjukdom. Friska människor drabbas sällan av listerios. Men för människor med nedsatt immunsystem, exempelvis småbarn, äldre, HIV-infekterade eller personer som behandlas med cellgifter, kan den orsaka missfall, dödfödsel såväl som allvarliga eller i vissa fall dödliga infektioner.

Kommissionen antog också regionala standarder för ginsengprodukter, fermenterad sojabönspasta och gochujang (en sorts chillipepparpasta).

"De standarder och riktlinjer som antogs denna vecka kommer få en positiv inverkan på människors liv världen över" framhöll CAC:s ordförande Karen Hulebak. "Kommissionen jobbar snabbare än någonsin med att hantera de brådskande utmaningarna för livsmedelssäkerheten som vi ställs inför".

Ezzeddine Boutrif, direktör för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) avdelningen för Nutrition och Konsumentskydd, noterar att 99 procent av världens befolkning representeras av Codex Alimentarius medlemmar. "Att applicera standarder och riktlinjer från Codex är en viktig del för att konsumenter världen över ska kunna skyddas från ohälsosam mat, framhöll han.

Kommissionen lanserade också nya projekt, bland andra ett för att upprätta gränsvärden för melamin i mat och husdjursfoder. Höga nivåer av melamin har de senaste åren tillförts i olika matprodukter, vilket har lett till sjukdomar och dödsfall. Melamin har många industriella användningsområden och på grund av att det finns i omgivningen kan spårämnen hittas i hela näringskedjan. Genom att sätta gränsvärden kommer regeringar få hjälp med att skilja mellan oundviklig förekomst av melamin och avsiktligt bedrägeri, exempelvis där melamin tillsätts för att späda ut och höja proteininnehållet i mat och foder.

Nya arbetsområden för kommissionen:

  • Principer och riktlinjer för att hjälpa regeringar utveckla och driva heltäckande nationella kontrollprogram för livsmedel för att skydda konsumenters hälsa och garantera en sund hantering av livsmedel;
  • Normer för att kontrollera virus i mat, särskilt för norovirus (NoV, även kallat för bl.a. vinterkräksjuka) och hepatit A (HAV) i färska produkter, skaldjur och färdigmat.
  • Förhindra förorening av aflatoxin (mögelgift som är identifierat som potentiellt cancerframkallande för djur) i paranötter.
  • Sätta gränsnivåer och ta fram förslag för stickprovstagning av Fumonisin (svampgift) i majs och majsprodukter.

"Vi välkomnar deltagandet från fler utvecklingsländer till årets möte som speglar global medvetenhet i frågor om livsmedelssäkerhet och Codex stiftelsens (Codex Trust Fund) påverkan", säger Jørgen Schlundt, chef för WHO:s avdelning för matsäkerhet.

I kommissionens möten deltog över 600 personer som tillsammans representerade 122 länder. Karen Hulebak från USA blev omvald som ordförande; Knud Østergaards från Dankar, Sanjay Dave från Indien och Ben Manyindo från Nigeria blev omvalda som vice ordföranden.

Kommissionen för Codex Alimentarius etablerades 1963 av FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och WHO, Världshälsoorganisationen. Syftet för kommissionen är att utveckla internationella livsmedelsstandarder för att skydda konsumenters hälsa och garantera en sund hantering av livsmedel. Kommissionen består av 180 medlemsländer och en medlemsorganisation, Europeiska Gemenskapen (del av EU).

Länkar:

Codex Alimentarius

Nutrition and Consumer Protection Division (FAO)

Food Safety (WHO)