Banverket

Farligt ämne funnet på bangården i Luleå

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 10:21 CEST

Banverket har funnit små mängder metalliskt kvicksilver på en begränsad yta vid Luleå bangård, Malmudden. Kommunens miljökontor är underrättat och finns också på plats för att övervaka jobbet med att plocka bort de farliga ämnena.

Det var i samband med arbetet med att byta ut gamla högspänningskablar som upptäckten gjordes. Jobbet som pågick och som gjorde att ämnena upptäcktes var grävning av nya kabeldiken.

Grävningsarbetet stoppades direkt av entreprenören Banverket Produktion, helt i enlighet med Banverkets miljökontrollprogram. Programmet genomförs nu för att säkra och ta bort fyndet och klargöra mera exakt hur mycket metalliskt kvicksilver det rör sig om och varför det har funnits just där.