Torg och Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksförening

Farligt att leva upp till kassalagen på torg och marknader.

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 17:24 CEST

Vi vill inte dö
Farligt leva upp till kassalagen på torg och marknader

Alltsedan förslaget om att även torg och marknadshandel ska omfattas av lagen om kassaregister har vi påpekat de problem som detta för med sig. Framförallt har vår kritik inriktats på att det inte finns någon utprovad och godkänd utrustning för vår verksamhet. Ändå drevs lagen igenom på inrådan av Skatteverk, Regering och Riksdag. I riksdagsdebatten betonades särskilt att det fanns lämpliga kassaregister att tillgå för 6 000 kronor. Detta har i efterhand visat sig grovt missledande. Några kassaregister för utomhusbruk existerar överhuvudtaget inte. Vilket innebär att vi i dag tvingas använda kassaregister byggda för användning inhomhus. Trots att inte sällan regn, snö, blåst och damm tillhör ingredienserna i vår arbetsmiljö utomhus. Beslutsfattarna har uppenbart inte förstått de omständigheter vi verkar under.
Kravet på oss att använda de kassaregister som finns på marknaden går dessutom stick i stäv mot andra myndigheters krav på elutrustning för utomhus användning. Elsäkerhetsverket kräver exempelvis strilsäker och tät elutrustning för utomhusbruk. De kassaregister lagen anser att vi ska använda kan bli livsfarliga under bar himmel. Som arbetsgivare kan vi heller inte tvinga våra anställda att använda denna utrustning. Det skulle i så fall strida mot arbetsmiljölagen.
Vår bransch, där över 10 000 personer är verksamma, har två saker att välja på – att lägga ner verksamheten eller försöka förändra en orimlig lag.

Vi väljer det sistnämnda och kräver:

• att lagen omarbetas och anpassas till våra villkor.

• att fler berörda myndigheter, exempelvis Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket, får delta med synpunkter i den processen.

• att en generell dispens från kraven i den nuvarande lagstiftningen ges torg- och marknadshandlare som bedriver sin verksamhet utomhus tills en ny lagstiftning är på plats.


TOMER, Torg- och Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksorganisation