Vägtrafikinspektionen

Farligt att vistas i miljön utanför bussen

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:11 CET

Vid vägtrafikolyckor med buss inblandad omkommer fler utanför bussen än i den. Detta visar en analys från Vägtrafikinspektionen.

Under de senaste 10 åren har över 200 personer omkommit i olyckor med bussar inblandade. Det omkommer 3-4 gånger fler personer per körd kilometer i den här olyckstypen än med personbil. Under 10-årsperioden var ca 75 % av de omkomna i tättbebyggt område oskyddade trafikanter,
t ex gående och cyklister.

”- Den här höga risken visar på att väghållaren måste ta ett större ansvar för att miljön vid busshållplatser och övergångsställen är säker”, säjer Lars Bergfalk chef på Vägtrafikinspektionen.

För busspassagerare är bältesanvändningen avgörande för hur stora och omfattande skadorna blir vid en olycka. Idag är det väldigt få som använder bältet när de åker buss. I olyckor där en buss välter är risken stor att passagerarna kastas ut och kläms fast.

”- Det är därför glädjande att regeringen har beslutat om tydliga regler för bussresearrangörers skyldighet att informera passagerarna om bälteskravet”, avslutar Lars Bergfalk.

Analysen kan laddas ner på www.vagtrafikinspektionen.se

För ytterligare information kontakta:
Chef Lars Bergfalk: 0243-78 301, 070-590 51 09
eller statistiker Jan Ifver: 0243-78 313

Anna Hedman, Informationschef
anna.hedman@vagtrafikinspektionen.se
Tel dir: 0243-78 305
Mobil: 070-522 95 23